15 miljoen m2 kantoor voldoet nog niet aan label-C verplichting

Over goed een jaar, op 1 januari 2023, moeten kantoren verplicht minimaal een C-label hebben. Kantoren zonder energielabel C (of slechter) mogen dan niet meer gebruikt worden. 20.000 kantoren met in totaal 15 miljoen m2 vloeroppervlak, voldoen nog niet. Dit blijkt uit berekeningen van Taskfaskforce Label A.

75% nog geen energielabel

Omdat nog maar een kwart van de kantoren een energielabel heeft, is het lastig in te schatten hoeveel panden uiteindelijk nog verduurzaamd moeten worden. Taskforce Label A heeft daarom een landelijke benchmark uitgevoerd en daaruit blijkt dat een kwart van de kantoorvoorraad nog een slag moet maken. Discussies tussen huurders en pandeigenaren dienen zich aan en banken worden steeds kritischer.

Probleem bij oudere, kleinere kantoren

Bij de panden die aan de slag moeten ligt het accent op de oudere, kleinere kantoren tot 1.000 m2 (nog zonder de monumenten, die zijn vrijgesteld). De grotere kantoren scoren gemiddeld beter. Per categorie panden is de benchmark hier te raadplegen.

Tilburg koploper met aantal labels

Gemiddeld heeft slechts 24% van de kantoren een energielabel. Er zijn grote verschillen te zien tussen gemeenten als het gaat om de verduurzaming van kantoorpanden berekende Taskforce Label A. Van de grote steden scoren Tilburg en Utrecht het beste. Bij de hekkensluiters heeft 10% van de kantoren een label.

Top 10 gemeenten

Utrecht koploper C of beter
Van de kantoren met energielabel wisselt het percentage met label C of beter ook sterk per gemeente. Utrecht scoort hier met 82% het hoogst, op de voet gevolgd door Amersfoort en Breda.

Lees verder ….

Bron: Taskforce Label A