4 trends in de werkomgeving die door corona in een stroomversnelling zijn geraakt

Bron: Pixabay

Hoe ziet de werkplek van de toekomst eruit? Begin maart hebben we vier trends in de werkomgeving op een rijtje gezet, schrijft Lisa Hagoort van HEYDAY. De verwachting was toen al dat we steeds meer plaats- en tijdonafhankelijk zouden gaan werken en dat de scheidslijn tussen werk en privé steeds verder vervaagt. Sinds de uitbraak van het coronavirus in het voorjaar van 2020 zijn deze trends en ontwikkelingen in een stroomversnelling geraakt.

1. Opkomst van nieuwe (samen)werkvormen

Hoe we met elkaar samenwerken heeft de afgelopen jaren een vlucht genomen. Bij veel organisaties maken vaste teams steeds meer plaats voor multidisciplinaire teams en is het werken op afstand, in projectvorm of in sprints in opkomst. Kantoren die zo zijn ingericht dat ze flexibiliteit en samenwerking ondersteunen, duiken dan ook steeds meer op.

Door de uitbraak van het coronavirus werken we zoveel mogelijk vanuit huis. Ook in de toekomst zullen we dit meer blijven doen. Doordat er op dit moment een verschuiving plaatsvindt van ‘werken en ontmoeten doe je op kantoor’ naar ‘ontmoeten doe je op kantoor, werken doe je thuis’ wordt deze trend extra onderstreept. Het vraagt om een andere inrichting van de werkomgeving en kijk op huisvesting.

2. Scheidslijn tussen werk en privé vervaagt

In de huidige 24-uurs economie loopt werk en privé steeds meer door elkaar heen. De traditionele 9-tot-5-mentaliteit maakt plaats voor een werkcultuur waarin we vaak onderweg en altijd bereikbaar zijn. De werknemer van nu is hierdoor meer dan ooit op zoek naar een betere balans tussen werk en privé.

Ook deze trend wordt versterkt door het vele thuiswerken. De thuisomgeving is in veel gevallen nu ook letterlijk de werkplek. Voor veel werknemers is er geen grens meer: na het ontbijt verschijnt direct de laptop op tafel en staan altijd ‘aan’. Dit biedt veel mogelijkheden, maar het heeft ook een keerzijde. Een goede balans is belangrijker dan ooit.

3. Aandacht voor mentale gezondheid

Door alle prikkels van het werk dat nooit stil staat, hebben medewerkers meer dan ooit behoefte aan rust en maatwerk. In drukke kantoortuinen krijgen medewerkers steeds meer prikkels binnen en hierdoor ligt een burn-out op de loer. Maar ook het vele thuiswerken kan klachten veroorzaken bij medewerkers en verdient dus aandacht.

Veel organisaties hebben – noodgedwongen – in korte tijd moeten maken de switch moeten maken naar het werken vanuit huis, waardoor een thuiswerkbeleid ontbreekt. Een gemiste kans, want het faciliteren van een thuiswerkplek verdient meer aandacht dan slechts het beschikbaar stellen van een laptop en een bureaustoel. Het vraagt ook om een andere vorm van leiderschap en aandacht voor het verbonden en betrokken houden van medewerkers.

4. Verschuiving naar flexibel werken

De drie zojuist beschreven trends komen samen in de verschuiving naar flexibel werken, versterkt door de uitbraak van het coronavirus. Flexibiliteit is ‘key’ in de werkplek van de toekomst: het maakt het mogelijk dat een werknemer zelf kiest hoe, waar en wanneer gewerkt wordt. Je bent zo niet alleen klaar voor de toekomst of eventuele pandemieën, maar geeft ook de productiviteit en creativiteit in een organisatie een boost.

Trends in de werkomgeving 2020

Hoe de werkplek van de toekomst er écht uit komt te zien, is nu nog lastig te voorspellen. Wel kunnen we met enige zekerheid stellen dat de ideale werkomgeving samenwerking, flexibiliteit en het welzijn van medewerkers moet stimuleren. Door in te spelen op deze trends kun je bijdragen aan het werkgeluk en de betrokkenheid van je medewerkers bij jouw organisatie.

Lees verder ….

Bron: HEYDAY