ActiZ checklist Covid-19 en ventilatie

Bron: Pixabay

In de media en politiek is veel aandacht voor de mogelijke rol van ventilatie bij verspreiding van het Covid-19 virus. Het ministerie van VWS heeft ActiZ gevraagd of hier voldoende aandacht voor is bij haar leden. Begin september heeft ActiZ een poll onder bestuurders gehouden en een uitvraag gedaan in het netwerk van vastgoedmanagers. Beide peilingen geven aan dat zorgorganisaties hier zeker aandacht voor hebben. Op locatieniveau zijn risicoanalyses gemaakt en waar er sprake was van recirculatie, zijn ventilatiesystemen veelal aangepast.

ActiZ vindt het van belang dat hier aandacht voor is en blijft en heeft hiervoor een checklist voor zorgorganisaties opgesteld.

Download de checklist 

Meer informatie over ventilatie is te krijgen via het Corona Expertpanel Zorg

Lees verder ….

Bron: ActiZ