Afspraken over inrichting thuiswerkplek blijven achter

Bron: Pexels

De meeste bedrijven maken afspraken over software, computer- of telefoongebruik. In mindere mate zijn er afspraken over werktijden of de inrichting van het thuiskantoor. Dit blijkt uit de Thuiswerk Monitor, een grootschalige meting van Multiscope onder meer dan 3.000 Nederlanders in loondienst.

Afspraken thuiswerken meestal ICT gerelateerd

Bij de meerderheid van de werkenden is er niets afgesproken met werkgevers over de thuiswerkplek (67%) of werktijden tijdens het thuiswerken (60%). Voor minder dan een kwart van de bedrijven zijn deze zaken voor het hele bedrijf vastgelegd. Dit staat in schril contrast met zaken als het gebruik van computersoftware (59%), personal computers (51%) en telefoongebruik (47%) of die vaak bedrijfsbreed zijn vastgelegd.

Bedrijfsgrootte beïnvloedt afspraken

De mate waarin afspraken worden gemaakt is afhankelijk van de bedrijfsgrootte. Werktijden zijn relatief vaker vastgelegd door kleinere bedrijven, terwijl het gebruik van computers, telefoons en software veel vaker is vastgelegd bij de grotere bedrijven vanaf 100 werknemers. Afspraken met werknemers over de inrichting van de thuiswerkplek blijven achter. Weinig bedrijven, ongeacht de omvang, maken hier afspraken over.

Faciliteiten vaak goed beoordeeld

Een ruime meerderheid van de thuiswerkers vindt dat zij goede mogelijkheden hebben om thuis te kunnen werken. Bijna driekwart van (73%) van de thuiswerkers beoordeelt de eigen faciliteiten als (zeer) goed. Slechts 7% van de thuiswerkers vindt dat zij helemaal geen goede mogelijkheden hebben om thuis te werken.

Lees verder ….

Bron: Multiscope