Bedrijfscultuur essentieel voor succesvol thuiswerken

Bron: Pixabay

Nieuw onderzoek van Citrix bevestigt dat werken op afstand permanent onderdeel blijft van het bedrijfsleven. 89% van Nederlandse respondenten is van mening dat ook na de coronacrisis thuiswerken gemeengoed blijft. Meer dan de helft (53%) is van mening dat organisaties het moeilijker zullen krijgen om professioneel talent aan te trekken en te behouden wanneer zij geen mogelijkheden bieden om flexibel en op afstand te werken. Daarom geeft 41% dan ook aan dat ze alleen een functie zouden accepteren waarbij dit mogelijk is. 44% gaat een stap verder en vindt dat de overheid flexibel werken actief moet stimuleren.

Werken op afstand heeft werk en privé verbeterd

Verrassend genoeg zegt slechts 21% van de respondenten dat de coronapandemie een negatieve impact op hun werk en carrière heeft gehad, tegenover 30% die van mening is dat het een positieve impact heeft gehad in de vorm van time management, flexibiliteit en werkprestaties. Daarnaast geeft 38% aan dat hun privéleven positief is beïnvloedt, mede omdat het wegvallen van woon-werkverkeer meer tijd biedt om door te brengen met familie (15%), hobby’s uit te oefenen (12%) of meer aan sport of wellness te doen (13%).

Hierdoor heeft bijna een derde (63%) van de respondenten na de pandemie de voorkeur voor een hybride model dat hen de keuze geeft om zowel op kantoor als op afstand te werken, terwijl slechts 16% graag weer iedere dag naar kantoor zou willen.

Bedrijven die vóór de pandemie thuiswerk niet toestonden, deden dat meestal uit angst dat hun werknemers niet evenveel uren zouden maken als op kantoor. Maar uit het onderzoek blijkt dat 79% minstens zolang werkt als op kantoor. 44% van de respondenten maakt zelfs langere dagen wanneer ze thuiswerken.

Bedrijfscultuur essentieel

De praktische voordelen van thuiswerken terzijde, ervoeren een gedeelte van de respondenten ook nadelen. Zo gaf 31% aan dat hun geestelijke gezondheid het afgelopen jaar achteruit was gegaan. Een bedrijfscultuur die het mentale en fysieke welzijn van medewerkers bevordert is dan ook voor 87% belangrijk. Dit geeft aan dat organisaties hun bedrijfscultuur moeten (her)inrichten als zij ook op lange termijn hun personeel een werkervaring willen bieden die hen productief houdt.

“Ondanks alle uitdagingen die de pandemie met zich meebracht, zien Nederlandse werknemers nog steeds verbetering in hun persoonlijke leven en carrière als gevolg van thuiswerken”, zegt Peter van Leest, Regional Director Benelux bij Citrix. “Als mensen zelfs onder deze moeilijke omstandigheden genoeg lichtpuntjes kunnen vinden, kunnen we ook na de pandemie het bedrijfsleven blijvend transformeren. Zo creëren we een nieuwe generatie gelukkigere medewerkers die langer bij organisaties blijven omdat ze kunnen werken op de manier die het beste bij hen past.”

“In 2020 waren organisaties gefocust op overleven, niet op groei. In 2021 moeten ze verder kijken dan de dagelijkse werkzaamheden en tijd en middelen vrijmaken om vooruit te kijken. Ze zouden hun organisatie goed moeten kunnen positioneren in het post-coronatijdperk en hybride werkmodellen omarmen waarbij werknemers zich gesteund voelen door hun werkgever. Een goede bedrijfscultuur is essentieel om professioneel talent aan te trekken en te behouden. Organisaties doen er dan ook goed aan om hun bedrijfscultuur bovenaan hun prioriteitenlijst te zetten om future-proof te worden en te blijven.”

Onderzoek

Citrix gaf opdracht aan OnePoll om tussen 02/02/21 en 15/02/21 een online enquête uit te voeren onder 3.750 Europese kantoormedewerkers in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en Nederland, waaronder 500 respondenten uit Nederland.

Bron: Citrix