Behoud thuiswerken vereist nieuwe werkstructuren

Bron: Anders Reizen
Uit onderzoek van de coalitie Anders Reizen en Royal HaskoningDHV, blijkt dat het behoud van thuiswerken na corona een nieuwe kijk op werkstructuren vraagt. Wat weer moet worden ondersteund in aangepast beleid voor parkeerplaatsen, werk- en vergaderplekken, deelauto’s en het OV.

De coalitie heeft de adviezen  uit het onderzoek verwerkt in een infographic. De coalitie van ruim 50 grote bedrijven die streeft naar halvering van haar CO2-uitstoot door het zakelijke verkeer in 2030, wil tijd- en plaatsonafhankelijk werken borgen in de manier van werken binnen organisaties

Volgens Hugo Houppermans, directeur van Anders Reizen, moet de nieuwe manier van werken, zoals thuiswerken en online vergaderen – goed voor de werkgever, werknemer en het milieu – worden verankerd in de interne werkstructuren bij organisaties. “Denk aan het maken van afspraken over activiteiten die thuis en op kantoor plaatsvinden, zoals werken doe je thuis, ontmoeten op kantoor, en sturen op resultaten in plaats van aanwezigheid. Ook het herzien van financiële vergoedingen voor reis- en werkkosten horen daarbij.”

CO2-uitstoot

De werkstructuur moet ondersteunend zijn aan ander reis- en werkgedrag. Bijvoorbeeld in aangepast beleid voor parkeerplaatsen, werk- en vergaderplekken, deelauto’s en het OV. Op die manier kan het reisgedrag blijvend veranderen. Om tijd- en plaatsonafhankelijk werken écht te laten werken, is het belangrijk inzicht te krijgen waarom medewerkers voor de crisis bepaald gedrag vertoonden. “Veel medewerkers reizen in de spits omdat ze het gevoel hebben op een bepaalde tijd fysiek aanwezig te moeten zijn op kantoor, bijvoorbeeld voor een vergadering omdat er anders geen werkplekken meer vrij zijn of omdat hun leidinggevende dat verwacht”, zegt Anne Marthe Jalvingh, werkzaam als Adviseur Mobiliteit en Gedrag bij adviesbureau Royal HaskoningDHV en betrokken bij het onderzoek. “Dat was heel gebruikelijk, maar verandering hierin is essentieel om CO2-uitstoot te verminderen en de bereikbaarheid te verbeteren. Daarnaast hebben mensen tijdens de crisis persoonlijke voordelen ervaren door thuiswerken: we weten dat het anders kan”.

De infographic moet handvaten geven om daadwerkelijk met nieuw beleid aan de slag te gaan. Het is ingedeeld naar thema’s en naar de diverse rollen in de organisatie. Hier kunt u hem downloaden

Lees verder ….

Bron: Anders Reizen