Concentratiewerk belangrijkste verbeterpunt bij implementatie flexkantoor

Bron: Pixabay

Op donderdag 8 april promoveert Jan Gerard Hoendervanger, vanuit het lectoraat Facility Management aan de Rijksuniversiteit Groningen, op het onderzoek naar individuele verschillen in het gebruik en de ervaring van flexibele werkomgevingen, getiteld: On workers’ fit with activity-based work environments.

Werken in een flexkantoor

Wereldwijd werken steeds meer mensen in een flexkantoor, met een mix van verschillende werk- en overlegplekken voor verschillende werkzaamheden. De opmars zet zich naar verwachting versterkt voort na de coronatijd. Of je dit moet vrezen of toejuichen, hangt af van je werk, je psychologische behoeften en je gedragspatronen, zo blijkt uit dit promotieonderzoek. Het werkplekconcept past goed bij stereotypische kenniswerkers: mensen in functies met diverse werkzaamheden en een hoge mate van autonomie en sociale interactie. Zij maken soepel gebruik van verschillende plekken om te werken, zowel binnen als buiten het kantoor. Deze groep ervaart een betere match tussen hun werk en de werkomgeving dan mensen met een ander profiel. De onderzoeksresultaten laten zien dat de ervaren ‘fit’ zich vertaalt naar tevredenheid en werkprestaties.

Verbeteren

Er valt in de praktijk nog veel te verbeteren bij de implementatie van het flexconcept, zodat meer mensen een goede match kunnen ervaren tussen hun werk en hun werkomgeving. De belangrijkste verbeterpunten betreffen de ondersteuning van concentratiewerk. Hiervoor zijn doorgaans veel te weinig geschikte werkplekken beschikbaar. Bovendien worden deze plekken vaak niet optimaal gebruikt, vanwege praktische en psychosociale barrières. Het gevolg is dat er veelvuldig concentratiewerk wordt uitgevoerd in open werkomgevingen. Dat is voor niemand optimaal en vooral hinderlijk voor mensen met een sterke psychologische behoefte aan privacy. De inzichten uit dit onderzoek kunnen in de praktijk worden gebruikt om de werkomgeving beter af te stemmen op de uiteenlopende behoeften binnen een organisatie.

Verdediging bijwonen

Bron: Hanze.nl

Jan Gerard Hoendevanger verdedigd zijn proefschrift op 8 april om 11.45 uur in het Academiegebouw, Rijksuniversiteit Groningen. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd voor het digitaal bijwonen van de openbare verdediging van het proefschrift door Jan Gerard.

Lees verder ….

Bron: Hanze.nl