Continueren van facilitaire samenwerking, juist nu

Bron: Hospitality Group

De Corona-crisis heeft impact op het gebruik van de kantooromgeving. Niet alleen de afgelopen maanden, maar naar verwachting zal de functie en het gebruik van het kantoor structureel gaan veranderen. Dit heeft ook gevolgen voor facilitaire services en de samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Contracten en financiële afspraken sluiten vaak niet aan bij de nieuwe werkelijkheid.

Veelal is er sprake van tegenovergestelde belangen met bijbehorende discussies over risico’s en kosten. Contracten en afspraken worden ter discussie gesteld en soms al opgebroken om te komen tot nieuwe en passende afspraken.

Het aanpassen van deze afspraken en tegelijk het behoud van de goede samenwerkingsrelatie kan ingewikkeld zijn. Door de tegenstrijdige belangen wordt openheid en transparantie niet bevorderd. Het is dan ook belangrijk om stil te staan bij de belangen en doelen voordat de betrokken partijen gaan proberen om nieuwe afspraken te maken. immers dit moment biedt tegelijkertijd ook kansen om samen na te denken over wat de werkomgeving in de toekomst nodig heeft.

Hospitality Group heeft een stappenplan uitgewerkt met een zestal fases.

Lees verder ….

Bron: Hospitality Group