Covid-19 en de impact op schoonmaakdienstverlening bij Koninklijke Visio

Bron: Pixabay

Inmiddels is het leven en werken met Covid-19 in een rustiger vaarwater gekomen. Het blijft nog steeds van groot belang dat we ons allemaal houden aan de richtlijnen die het RIVM ons voorschrijft, maar binnen die kaders heeft het merendeel van Nederland zijn weg hierin gevonden. Koninklijke Visio (expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen) blikt samen met  Facilitair advies- en managementbureau CSG, terug op de afgelopen periode.

Andere behoefte schoonmaakonderhoud

Binnen Koninklijke Visio zijn er aanpassingen gedaan binnen gebouwbeheer en -onderhoud, maar ook op het gebied van de schoonmaakdienstverlening. Hierdoor was het erg belangrijk om tijdig en continu te schakelen met de schoonmaakdienstverlener en CSG om ervoor te zorgen dat de dagelijkse schoonmaak goed uitgevoerd werd.
Ten gevolge van corona heeft Koninklijke Visio de dagbesteding moeten sluiten voor de cliënten. De cliënten zijn nu veel meer op de woningen aanwezig. Hierdoor is er een andere behoefte voor het schoonmaakonderhoud ontstaan. De schoonmaak vindt nu meer plaats op de raak- en contactvlakken en ook is de schoonmaak uitgebreid.

Vanwege corona is er ook een aantal locaties gesloten, waardoor de schoonmaak daar is afgeschaald. Uiteraard is dit in goed overleg met de schoonmaakleverancier gegaan, zodat dit niet tot problemen heeft geleid voor de schoonmaakmedewerkers. Het afschalen van de schoonmaak in de gesloten locaties is gecompenseerd met de extra schoonmaak in de woningen. Daarnaast is er ook een aantal gebouwgebonden installaties lager gezet in de gesloten locaties, denk hierbij bijvoorbeeld aan de temperatuur. Koninklijke Visio heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en derhalve zijn dit soort maatregelen ook direct doorgevoerd. Wel wordt er op iedere gesloten locatie rekening gehouden met het doorspoelen van de kranen, ondanks dat dit niet duurzaam is, is het wel van belang vanwege het gevaar op legionella.
Deze aanpassingen hebben niet alleen impact gehad op de leveranciers, maar ook op de interne organisatie van Koninklijke Visio. Vanwege de sluiting van sommige locaties is er een aantal zorgmedewerkers en maatschappelijke werksters herplaatst binnen Koninklijke Visio. Het is dan ook een roerige tijd geweest voor iedereen.

Voor de afdeling Facility was het snel schakelen en een drukte van jewelste. Niet alleen de schoonmaak moest aangepast worden, maar de afdeling Facility is ook onder andere betrokken bij de aankoop en het bestellen van persoonlijke beschermingsmiddelen. Iets waar in het verleden beperkte ervaring in was, maar opeens van zeer groot belang. In deze tijden is het nog belangrijker om goed contact te houden met de schoonmaakleverancier. Niet alleen in het afschalen van de schoonmaak, maar ook de schoonmaakleverancier tegemoet te komen, door gebruik te maken van de expertise en het aanschaffen van extra middelen. Daarnaast was het ook erg belangrijk, omdat je dan zeker wist dat de leverancier betrouwbaar is, we hebben immers allemaal in het nieuws verschillende zaken van oplichting gezien.

Communicatie

In tijden van de Coronacrisis is er veel onbekend, dit geeft veel onrust bij het personeel van Koninklijke Visio, maar ook bij de partners, zoals de schoonmaakleverancier. Communicatie is in deze tijden nog belangrijker, wat dient er wel en niet gecommuniceerd te worden.
Schoonmaak blijkt van groot belang te zijn in de strijd tegen corona.

Koninklijke Visio is in overleg met haar schoonmaakdienstverlener over de inzet van de uren. Er ligt immers een contract aan ten grondslag, echter betreft dit een dermate uitzonderlijke situatie waarin van alle partijen een flexibele houding verwacht wordt. CSG heeft Koninklijke Visio advies gegeven hoe hier mee om te gaan. Immers wil je in de basis het contract handhaven, maar wil je ook meedenken met je partner zodat het voor alle partijen uitvoerbaar is.

Ondanks de Coronacrisis zijn de schoonmaakmedewerkers blij dat zij al die tijd hun werk mochten/mogen blijven uitvoeren. De schoonmaakmedewerkers welke werkzaam zijn op de kantoorlocaties merken weinig van de aanpassingen door corona. Maar de schoonmaakmedewerkers die werkzaam zijn op een woning, dagbesteding of in de ouderenzorg geven aan het moeilijk en soms ook een beetje eng te vinden vanwege de sfeer en de omgeving op deze locaties.

Vanwege de sluiting van de dagbestedingen, zijn de cliënten nu veel meer aanwezig op de woningen. Dit is voor de schoonmaakmedewerkers een heel andere manier van werken. Dit vraagt improvisatie en begeleiding om de 1,5 meter afstand in acht te nemen, maar ook goede communicatie vanuit Koninklijke Visio, bijvoorbeeld de cliënt even meenemen naar een andere afdeling op het moment dat de schoonmaak uitgevoerd wordt. Binnen de kantoren lukt het om de 1,5 meter afstand te behouden. Daar worden de medewerkers van Koninklijke Visio en de schoonmaakdienstverlener ook voor geprezen. In de kantoren hangen posters met protocollen voor het wassen van handen, de 1,5 meter afstand etc. Ook zijn er in alle panden desinfectiezuilen aanwezig. Dit helpt de gebouwgebruiker enorm.
Binnen de gehandicaptenzorg is dit wat lastiger, dit heeft te maken met de veiligheid van de cliënten en er moet veel zorg direct aan de cliënt worden verleend. De cliënten hebben het fysieke contact echt nodig, zorgmedewerkers hoeven in die situatie (wanneer zij persoonlijke beschermingsmiddelen dragen) de 1,5 meter afstand niet te bewaren, maar vinden dit soms wel eng.

Om ervoor te zorgen dat er bij alle partijen bekend is wat er op dit moment speelt en gaat gebeuren, worden er op sommige locaties een meeting gehouden waar de zorgmedewerkers en de schoonmaakmedewerkers bij betrokken zijn.

Lees verder ….

Bron: CSG-BV

Geschreven door Gosse Boomsma (KV) en Lisanne van Wijk (CSG)