De EPBD-richtlijn aan de hand van 4 infographics

Bron: RVO

De richtlijn Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III) is herzien. Deze bevat eisen voor technische bouwsystemen, keuringen verwarmings- en airconditioningsystemen en laadinfrastructuur voor elektrische vervoertuigen. Om hierin inzicht te geven ontwikkelden RVO 4 infographics.

De infographics zijn bestemd voor decentrale overheden en bedrijven die zich richten op energiebesparing in hun gebouwen.

De 4 Infographics

1. Eisen aan gebouwen

Iedereen die actief is op het terrein van de gebouwde omgeving moet voldoen aan de Nederlandse eisen die zijn beschreven in de EPBD-richtlijn. Het gaat hierbij vooral om woningcorporaties, gebouweigenaren, huurders, technische dienstverleners, bouwbedrijven, bouwmaterialenindustrie, bouw- en woningtoezichtinstanties, de installatiesector, netbeheerders, architecten, keuringsinstanties en gemeenten. De infographic ‘Eisen aan gebouwen’ zet deze eisen op een rij en laat zien welke bepalingen van toepassing zijn.

2. Handhaving in één oogopslag

De gemeente is in de meeste gevallen toezichthouder en controleert en handhaaft de keuringen van airconditioning- en verwarmingssystemen. Met de infographic ‘Handhaving in 1 oogopslag’ geeft RVO inzicht in hoe en wanneer er toezicht wordt gehouden. RVO maakt hierbij onderscheid tussen nieuwbouw en ingrijpende renovatie en bestaande bouw. Ook wil RVO met deze infographic gemeenten, omgevingsdiensten, keurings- en certificeringsinstanties die toezicht houden ondersteunen.

3. Keuringsplicht energieprestatie

Vanuit de EPBD-richtlijn gelden eisen voor het keuren van verwarmingssystemen- en airconditioningsystemen (ook gecombineerde systemen). Of een keuring verplicht is, hangt onder andere af van het vermogen van de installatie. In de infographic ‘Keuringsplicht energieprestatie’ staat beschreven of verplichte keuring noodzakelijk is. Gebouweigenaren, installateurs, keuringsinstanties, bevoegd gezag, verhuurders en huurders/gebruikers doen hier hun voordeel mee.

4. Eisen voor de plaatsing van thermostatische regelingen en waterzijdig inregelen in bestaande gebouwen

De EPBD-richtlijn vereist ook dat er zelfregulerende apparatuur wordt aangebracht voor het regelen van de temperatuur in aparte ruimtes. Deze infographic geeft een overzicht van de eisen voor de plaatsing van thermostatische regelingen. Ook staat beschreven welke eisen er zijn voor waterzijdig inregelen in de meest voorkomende situaties. Waterzijdig inregelen is het op een juiste manier verdelen van het warme water over de radiatoren. Dit geldt voor bestaande woningen en kleine utiliteitsgebouwen. Deze infographic is vooral bedoeld voor gebouweigenaren, installateurs, keuringsinstanties, bevoegd gezag en huurders/gebruikers.

Meer weten?

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)