Experimenteren met het werken thuis en op kantoor – lessen uit de praktijk

Bron: Pexels

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Capgemini tien verschillende organisaties geïnterviewd over het hybride werken. De hieruit voortkomende rapportage geeft inzicht in de praktijk van hybride werken en hoe deze organisaties zich voorbereiden op de toekomst.

Rapportage

De rapportage geeft inzicht in hoe de tien uiteenlopende organisaties het hybride werken vormgeven: welke afspraken maken zij, waar lopen zij tegenaan en welke voor- en nadelen signaleren zij? Uit de interviews komt onder andere naar voren dat het maken van afspraken over hybride werken maatwerk vraagt en dat het faciliteren van een goede thuiswerkplek als belangrijke randvoorwaarde wordt gezien. Daarnaast wordt de inrichting van kantoren aangepast om hybride werken te faciliteren. Zo zijn er minder individuele werkplekken en meer samenwerkings- en teamruimtes nodig. De geïnterviewde organisaties zien voor de overheid een actieve rol weggelegd om het hybride werken verder te stimuleren. Dit kan bijvoorbeeld door de positieve maatschappelijke impact van hybride werken meer uit te dragen (zoals het verminderen van filevorming en piekbelasting in het openbaar vervoer) en bedrijven op te roepen om het hybride werken in te voeren.

Ondervraagde organisaties

Voor deze rapportage heeft Capgemini in opdracht van SZW interviews gehouden met werkgevers en werknemers van tien verschillende organisaties: Achmea, ICM Opleidingen en Trainingen, Facilicom, ING, ProRail, Friesland Campina, VHP Human Performance, Young Colfield, Ordina en Rabobank. Het doel van deze interviews was om inzicht te krijgen in hoe het hybride werken in de praktijk binnen organisaties vorm kreeg (toen het thuiswerkadvies dit toeliet) en hoe deze organisaties zich voorbereiden op de toekomst.

Download hier de rapportage

Lees verder ….

Bron: Arboportaal