Facilitair Bedrijf DJI, FMHaaglanden en De Haagse Hogeschool werken samen in onderzoek naar klimaatneutrale bedrijfsvoering

Bron: Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

‘Samen kunnen we afvalbergen verzetten’. Facilitair Bedrijf DJI en FMHaaglanden, twee van de facilitaire dienstverleners van het Rijk zijn gestart met een grootschalig onderzoek samen met De Haagse Hogeschool.

Hiermee wordt bijgedragen aan de reductie van restafval en verbruik van grondstoffen Het onderzoek is van belang om de ambities van 35% restafval, 50% minder verbruik van primaire grondstoffen in 2030 en 100% duurzaam inkopen te realiseren. Stip op de horizon is Nederland Circulair in 2050.

Maar hoe doe je dat? Facilitaire professionals van overheidsorganisaties ervaren nu nog knelpunten om deze doelen te bereiken. Het is niet eenvoudig om de circulaire gedachte en ‘circulair gedrag’ in alle schakels van het bedrijfsproces in te vlechten. Denk aan het beperken van verpakkingsmaterialen, het verminderen van zwerfafval of voorkomen van plastic en voedselverspilling. Facility management heeft een rol bij het realiseren van de doelstellingen van de Rijksoverheid.

Dit gezamenlijke, tweejarige onderzoeksprogramma resulteert in een bijdrage aan een duurzame bedrijfsvoering, maar draagt ook bij aan goed opgeleide studenten die klaar zijn voor een verduurzaamde toekomst. Een groot gedeelte van het onderzoeksprogramma wordt in samenspraak met de facilitaire dienstverleners door studenten uitgevoerd. Zo geeft dit project een extra impuls aan een circulaire bedrijfsvoering van Rijksdiensten én een verduurzaamde toekomst voor de jeugd.

Nadere informatie over het project is te vinden via deze link.

Lees verder ….

Bron: Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)