Facilitair onderzoek naar coronamaatregelen in de zorg

Bron: Hanze.nl

Studenten Facility Management in het laatste jaar van hun studie, gaan voor zorginstellingen in het noorden van Nederland onderzoek doen naar facilitaire coronamaatregelen. Over de volle breedte, van eerstelijnszorg tot ziekenhuizen en verpleeghuizen, wordt gekeken naar veranderde gastvrijheidsbeleving, werkomgeving van medewerkers, digitalisering en leegstand. Er wordt gezocht naar innovatieve oplossingen op korte en lange termijn. De eerste resultaten worden begin 2021 verwacht.

De kick-off vond afgelopen vrijdag plaats in BuildinG, het kennis- en innovatiecentrum voor toekomstbestendige bouw en infra in Noord-Nederland.

Corona, facilities en de zorg: de toekomst

In horeca, kantoren, ziekenhuizen en alle andere gebouwen wordt er hard gewerkt aan aanpassingen voor de anderhalvemetersamenleving. De innovatiewerkplaats Health Space Design start deze maand met een grote overzichtsstudie van alle facilitaire maatregelen in de zorg in het noorden van Nederland.

Zorginstellingen richten zich op dit moment op de zorg en zijn nog steeds deels gesloten voor niet noodzakelijke bezoekers. In de nabije toekomst zal dat veranderen en ziekenhuizen en verpleeghuizen maken zich op voor ‘anderhalvemeterzorg’. Ruimten en diensten voor palliatieve zorg, wachtkamers, gangen, restaurants en andere publieke ruimtes zullen gaan veranderen om met het huidige coranavirus om te gaan. Het gaat dan om een groot aantal aspecten, zoals:

  • het gedrag van mensen
  • de inrichting van de ruimtes
  • de rol van infecties bij nieuwbouw en verbouw in de verdere toekomst

​Om de kennis hierover te delen wordt er onderzocht wat de best facilities practices zijn bij verpleeghuizen en ziekenhuizen in Noord-Nederland. Vragen die de onderzoekers willen beantwoorden zijn:

  • welke maatregelen zijn er genomen?
  • welke maatregelen werken wel en welke niet?
  • hoe kunnen we kennis over de best facilities practices delen met alle zorginstellingen?
  • welke consequenties zijn er op operationeel niveau en wat zijn de consequenties voor de strategie van zorginstellingen? En waar moet op de lange termijn rekening mee worden gehouden?
  • welke veranderingen zijn er nodig bij medewerkers, middle management, bezoekers en klanten?
  • hoe kunnen we de snelheid van handelen in coronatijd en integraal samenwerken invoeren in de hele bedrijfsvoering?
  • welke veranderingen in de palliatieve zorg zijn er nodig als gevolg van het coronavirus?

Voor de vierdejaars studenten facility management een interessante onderzoeksopdracht om een strategisch veranderplan voor een zorginstelling te schrijven.

Partners

Dit onderzoek komt tot stand in samenwerking met het Martini Ziekenhuis, het UMCG, mondhygiënepraktijk Jorien Kiewiet, huisartsenpraktijk Westerbork, Gezondheidscentrum Kloosterveen, woonzorgcentrum ’t Derkshoes, en KwadrantGroep. Met dit brede spectrum aan organisaties belooft dit een interessant onderzoek te worden dat een schets zal gaan bieden van coronamaatregelen in de zorg in het noorden van Nederland.

Lees verder ….

Bron: Hanzehogeschool Groningen