Uitkomsten Facility & Workplace Marktonderzoek 2021

Bron: TwynstraGudde

Na corona werkt Nederland anders dan voor corona. Facilitair managers verleggen hun koers en stemmen de inkoop van facilitaire diensten af op een nieuwe werkelijkheid. Kantoren zien er straks anders uit dan voor de pandemie en thuiswerken is een blijvertje. Het Facility & Workplace Marktonderzoek laat deze omwenteling zien. Duurzaamheid blijft maatgevend voor facilitair managers, maar nieuw is de aandacht voor kwaliteit van de werkomgeving: zowel op kantoor als thuis.

Dat blijkt uit het Facility & Workplace Marktonderzoek 2021 dat TwynstraGudde en FMN woensdag tijdens de eerste dag van het congres World Workplace Europe ’21 hebben gepresenteerd.

Omvang Facilitaire diensten 79,8 miljard euro

Na acht jaar groei is de markt voor facilitaire diensten vorig jaar voor het eerst gekrompen. Toch heeft deze nog steeds een omvang van 79,8 miljard euro per jaar. Iets meer dan de helft van dit bedrag gaat naar vastgoed. De rest wordt besteed aan een waaier van diensten zoals technisch beheer en onderhoud, beveiliging, wagenparkbeheer, contractcatering, schoonmaak, textielservice, afvalmanagement en documentservices.

Meer dan 600 facilitair professionals en tien grote leveranciers onthullen in het jaarlijkse Facility & Workplace Marktonderzoek waar zij de komende jaren bij de besteding van die miljardenstroom met name op gaan letten. Zij laten zien dat er grote veranderingen aan zitten te komen. Na corona werkt Nederland anders dan voor corona.

Focus op werkplekomgeving

De meest opvallende verschuiving is de toegenomen focus op de kwaliteit van de werkplek. In het onderzoek noemen bijna twee op de drie professionals de werkplekomgeving als één van de belangrijkste thema’s die het inkoopbeleid bepalen. Vooral de manier van werken van een organisatie, flexibiliteit en efficiënt ruimtegebruik zullen de inrichting van de werkplekomgeving steeds meer bepalen, zo is de stellige overtuiging.

Kantoren veranderen blijvend

Corona heeft het werk van facilitair managers drastisch beïnvloed. Thuiswerken is een blijvertje en de inrichting van de kantooromgeving verandert permanent. Het onderzoek laat zien dat de facilitair managers voorsorteren op een situatie waarin het normaal is dat veel medewerkers een aantal dagen per week vanuit huis werken. De norm wordt dat je individueel werk thuis doet. Het kantoor krijgt een andere functie. Het wordt veel meer dan voorheen de plek om te ontmoeten, te overleggen en samen te werken. Op langere termijn zal vastgoed worden afgestoten, zo is de verwachting.

De facilitair manager thuis?

In het verlengde van kantoor komt ook de thuiswerkomgeving binnen het blikveld van de facilitair manager. Dat roept nieuwe vragen op. In hoeverre is de facilitair manager verantwoordelijk voor een gezonde werkplek thuis? Wordt hij achter de voordeur toegelaten? Wat kunnen facilitair managers doen om de thuiswerkomgeving te faciliteren? Dát er iets verandert is voor de facilitair managers zeker. De komende tijd zal blijken hoe.

Duurzaamheid nog steeds op 1

De manier van werken verandert, maar doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, vitaliteit en gezondheid blijven staan, zeggen de facilitair managers in het onderzoek. Met name duurzaamheid blijft ook in de komende vijf jaar het inkoopbeleid bepalen. De markt organiseert zich op dit punt steeds beter en het onderwerp vindt op alle fronten doorwerking. Voor leveranciers is het belangrijk om de mate van duurzaamheid van diensten en leveringen concreet en meetbaar te maken zodat de resultaten voor inkopers zichtbaar worden.

In de boardroom

De coronacrisis heeft de toegevoegde waarde van facilitair management aangetoond. In veel organisaties en bedrijven is de facilitair manager toegelaten tot de boardroom om oplossingen aan te dragen voor thuiswerken, online ontmoetingen en het anderhalve-meterkantoor. In de boardroom is het nu het moment om de visie op huisvesting en vastgoed fundamenteel te vernieuwen.

Over dit onderzoek

Het Facility & Workplace Marktonderzoek wordt in opdracht van Facility Management Nederland uitgevoerd door TwynstraGudde. Aan het onderzoek hebben meer dan 600 facilitair professionals en tien grote facilitair dienstverleners meegewerkt. Respondenten geven uit een lijst van elf thema’s aan wat volgens hen nu en de komende jaren de belangrijkste thema’s zijn binnen de facility & workplace markt.

Download (pagina) hier het onderzoek

Deze editie van het onderzoek bevat ook een online dashboard met alle data uit het marktonderzoek. Deelnemers van FMN kunnen hier toegang krijgen tot het dashboard.