Gebouwen met energiezuinige gebruikers zijn tot 23% meer waard

Bron: Pexels

Uit onderzoek van Savills naar de invloed van energieverbruik en EPC-labels op de waarde van kantoren in Nederland blijkt dat er bij duurzame gebouwen met een energielabelsprong tussen C en A sprake is van een ‘green premium’ tot 23 procent in vergelijking met niet-duurzaam gebruikte kantoren.

Steekproef

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van een steekproef van 71 kantoorgebouwen. De resultaten laten duidelijk zien als het EPC label met één stap verbeterd (bijvoorbeeld van B naar A of C naar B) dit leidt tot een toename van de transactieprijs.

Daarnaast geven de resultaten van het onderzoek ook aan dat het daadwerkelijke energieverbruik (gas en elektra) van invloed is op de transactieprijzen van kantoren. Hoewel er geen wetenschappelijk bewijs voor is gevonden, is het effect van een lager energieverbruik op de waarde wel duidelijk aanwezig. Vervolgonderzoek zal het exacte effect moeten gaan aantonen.

Invloed op gebouw

Martijn Onderstal, Head of Valuation bij Savills in Nederland, zegt: “Op basis van de resultaten kunnen we concluderen dat gebruikers van kantoren een duidelijke invloed hebben op de waarde van een gebouw. Het probleem is echter dat zowel eigenaren als gebruikers zich dit nog te weinig beseffen.”

“In de praktijk zie ik dat het gebruik van Green Leases, waarin concrete afspraken worden gemaakt over energie-, afval- en waterverbruik, tot op heden nog zeer beperkt is. Een Green Lease zou duidelijk moeten maken op welke manier de huurder en de verhuurder de duurzaamheid van het betreffende gebouw willen verbeteren en in welke mate zij hiervoor hun verantwoordelijkheid willen nemen. En dat zou veel verder moeten gaan dan een inspanningsverplichting zoals ik het nu vaak tegenkom. Denk hierbij aan harde afspraken omtrent de kosten, besparingen en opbrengsten van het verduurzamen. De ervaring leert dat een gezamenlijke aanpak cruciaal is voor het uiteindelijke resultaat.”

CO2-uitstoot

Volkan Aksoy, afstudeer stagiair bij Savills in Nederland: “Dit onderzoek, wat ik heb gebruikt voor mijn Master thesis, toont bovendien aan dat de vastgoedmarkt een belangrijke rol speelt in het terugdringen van de CO2-uitstoot. Aangezien Nederland in 2030 49% minder broeikasgassen mag uitstoten dan in 1990, en in 2050 de uitstoot zelfs met 95% verminderd moet zijn, is het zaak dat er nu actie ondernomen wordt. Als de markt zich hiervan bewuster wordt en concrete afspraken maakt over duurzame exploitatie en gebruik van het vastgoed kan de waarde van een gebouw aanzienlijk stijgen en de CO2-uitstoot tegelijkertijd worden verlaagd. Een win-win situatie!”

Lees verder ….

Bron: Savills