Gezonder werken door luchtkwaliteit, De harde leerschool van COVID-19

Bron: Kernwaarde Groen

Door COVID-19 is onze samenleving hard wakker geschud. De genomen maatregelen hebben gelukkig effect gehad en er  kan nu worden nagedacht over een toekomst na corona, het nieuwe normaal. Wat kunnen gebruikers en verhuurders van kantoren leren van deze uitbraak?

Bram van der Smagt heeft voor Kernwaarde Groen onderzocht welke toekomstbestendige maatregelen kunnen worden genomen in kantoren. In deze blog worden de aanbevelingen kort verteld. Het gehele onderzoek is hier te lezen.

Leren van COVID-19

Als je kijkt naar de totale sterfte in de afgelopen drie jaar valt ten eerste op hoe heftig COVID-19 was, maar ook dat er jaarlijks mensen overlijden en ziek worden aan de griep. Daarnaast sterven 12.000 mensen per jaar vroegtijdig aan de gevolgen van een slechte buitenluchtkwaliteit.

Totale sterfte in Nederland vanaf juli 2017 tot 30 juni 2020.

Totale sterfte in Nederland vanaf juli 2017 tot 30 juni 2020. De gele lijn geeft de jaarlijkse griepgolf aan.

Toekomstbestendig Aanpakken

Voor dit onderzoek is gekeken naar maatregelen die, ten eerste, passen binnen het nieuwe normaal en, ten tweede, verder kijken dan alleen het komende jaar. Dit is gedaan op basis van gezondheid en materiaal- en energiegebruik. Het is eigenlijk kennis die we al lang weten, maar niet toepassen.

Toekomstbestendige maatregelen

Resultaat van het onderzoek. De negen toekomstig bestendige maatregelen.

 

Infectieroutes COVID-19

Griep- en verkoudheidsvirussen verspreiden zich via dezelfde infectieroutes als het COVID-19. Maatregelen tegen COVID-19 werken dus ook tegen andere infectieziekten, toekomstbestendig!

Manieren van overdracht van COVID-19 en vergelijkbare infectieziekten als griep- en verkoudheidvirussen

Manieren van overdracht van COVID-19 en vergelijkbare infectieziekten als griep- en verkoudheidsvirussen.

 

Beïnvloeden luchtkwaliteit

De aanbevolen maatregelen hebben daarnaast effect op luchtkwaliteit. Luchtkwaliteit kan op vier aspecten worden gemeten en beïnvloed. De luchtkwaliteit heeft een effect op de productiviteit en ziekteverzuim van werknemers. Hierdoor is het waardevol en toekomstbestendig.

Mogelijke maatregelen luchtkwaliteit op basis van vier meetbare aspecten.

Mogelijke maatregelen luchtkwaliteit op basis van vier meetbare aspecten.

 

Ventileren, ventileren, ventileren

De belangrijkste maatregel is het zorgen voor een voldoende en constante ventilatie. De constante luchttoevoer is belangrijk zodat er geen stof of ziekteverspreiders zich kunnen ophopen in het kantoor. Voldoende ventilatie zorgt ervoor dat de lucht sneller wordt verschoond.

Bezetting op kantoor

De bezettingsgraad aanpassen is de belangrijkste maatregel om te zorgen voor voldoende ventilatie. De Luchttoevoer naar een ruimte is vaak ontworpen op de bezettingsgraad. Door het aantal mensen te verminderen wordt de luchttoevoer per persoon hoger. Door met minder mensen op kantoor te werken is de noodzaak om bijvoorbeeld scheidingsconstructies te plaatsen kleiner. Hierdoor gebruiken we minder materiaal, toekomstbestendig!

Effecten van personen op kantoor.

Effecten van personen op kantoor.

Vraag gestuurd ventileren

Een vraag gestuurd systeem kan zorgen voor constant voldoende ventilatie. Voor dit systeem zijn drie zaken nodig. Data (vaak concentratie CO2), een actie (openen raam) en een vertaling van de data naar een actie op basis van een vooraf gesteld setpoint of maximale waarde. De vertaling kan komen door de gebruikers of een koppeling met het luchtbehandelingssysteem.

Een vraaggestuurd systeem

Een voorbeeld hoe setpoints werken bij een vraag gestuurd systeem. Door setpoints gelijk te zetten met de buitenconcentratie (400 ppm) wordt er constant geventileerd als de ruimte bezet is. Er moet altijd worden gezorgd voor een constante ventilatie ook als de ruimte niet gebruikt wordt.

Een ondersteunende omgeving

Voor de gebruikers is het belangrijk dat de data zichtbaar en grijpbaar wordt. Een waarschuwing van een ongezonde lucht kan hierbij helpen. Op deze manier weet je als gebruiker of je in een gezonde omgeving werkt.

Voorbeeld van een waarschuwingssysteem op basis van de data en vooraf ingestelde setpoints.

Voorbeeld van een waarschuwingssysteem op basis van de data en vooraf ingestelde setpoints.

Wanneer is een ruimte schoon?

De ventilatievoud, of frequentie van het verschonen van de lucht in de ruimte, kan ook gebruikt worden om vergaderingen effectief te plannen. Als je weet hoe lang het duurt voordat alle lucht in de ruimte is verschoond weet je ook hoelang je bijvoorbeeld even een wandeling kan maken tussen vergaderingen door.

Voorbeeldberekening van tijd tussen vergaderingen op basis van vier scenario’s. Het advies is om de lucht minstens vier keer verversen

Recirculeren van de lucht verspreidt ziekte deeltjes

Voorkom recirculatie van vuile lucht. In plaats van dat de vervuilde lucht naar buiten gaat wordt deze verspreidt over de ruimte Dit zorgt voor een extra verspreiding van aanwezige vervuiling en ziekteverwekkers. Dit geldt onder andere voor bureau ventilatoren en handdroog blazers in toiletten.

Scheidingsconstructies

Scheidingsconstructies moeten alleen geplaatst worden als dit echt niet anders kan. Als ze geplaatst worden moet rekening worden gehouden met de luchtstroom, lichtinval en het effect op geluid. Ook moet het materiaal zo circulair mogelijk zijn en goed schoon te maken. Door bijvoorbeeld planten te gebruiken, kan er worden bespaard op luchtbevochtiging.

Geleerde lessen

Door deze relatief kleine ingrepen kan ziekteverspreiding in kantoren worden tegen gegaan. Daarnaast zijn werknemers gezonder, productiever en dus waardevoller. Ook is het kantoor beter voorbereid op een duurzame en vooral gezonde toekomst.

Lees verder ….

Het gehele onderzoek is hier te lezen

Bron: Kernwaarde Groen