Hybride werken in de sector Rijk; hoe dan?

Bron: Pixabay

Begin dit jaar vroegen vakbonden en werkgever de mening van rijkmedewerkers over hybride werken (gedeeltelijk thuis en gedeeltelijk op locatie werken). Ruim 10.000 rijksmedewerkers vulden de vragenlijst in. ICTU verwerkte de antwoorden in een rapportage, die nu op tafel ligt bij het overleg tussen werkgever en vakbonden.

Vragen en resultaten van het onderzoek

“Hoe kijk je aan tegen hybride werken als je straks weer naar kantoor kunt?’, was de centrale onderzoeksvraag. Deze vraag was opgesplitst in verschillende deelvragen:

  • In welke mate hebben rijksmedewerkers thuisgewerkt tijdens corona en hoe hebben zij dit ervaren?
  • Hoe kijken rijksmedewerkers aan tegen hybride werken?
  • Wat zien rijksmedewerkers als de voordelen van hybride werken?
  • Wat zien rijksmedewerkers als de nadelen van hybride werken?
  • Wat hebben rijksmedewerkers nodig van hun organisatie om hybride te kunnen werken?
  • Hoe belangrijk vinden rijksmedewerkers het om zelf te kunnen beslissen waar en wanneer men werkt?

Verdeling thuis en op locatie

De meeste deelnemers (89%) hebben bureauwerk dat gemakkelijker vanuit huis te doen is. Op locatie kunnen werken, is voor 13% van de deelnemers noodzakelijk. 27% reist regelmatig naar verschillende locaties voor het werk. Bijna de helft van de respondenten (47%) geeft aan dat het voor hun werk noodzakelijk is dat zij regelmatig face-to-face contact hebben met collega’s.

Voordelen thuiswerken

Flexibiliteit en tijdsbesparing, zowel in werk als privé, worden als belangrijke voordelen gezien. De belangrijkste minpunten zitten vooral in de gevolgen voor de binding/verbinding met de collega’s. Ook het handhaven van een goede balans/scheiding tussen werk en privé zien deelnemers als een uitdaging.

Zelf bepalen waar je werkt

Het zelf kunnen bepalen waar men werkt, is belangrijk: 91% wil zelf kunnen bepalen of men vanuit huis gaat werken. Tegelijkertijd vindt 72% het belangrijk dat men gebruik kan maken van een fysieke werkplek op kantoor. Een aanzienlijk deel (63%) verwacht slechts één of twee keer per week op kantoor te gaan werken. Het op vaste dagen thuis kunnen werken lijkt belangrijker voor de respondenten dan het op vaste dagen op kantoor kunnen werken (61% versus 45%).

Hoe hybride werken mogelijk maken

Meest genoemde zaken (top 3) waar de organisatie voor moet zorgen om hybride werken mogelijk te maken zijn:

  • Hybride vergadermogelijkheden (combinatie digitaal en fysiek);
  • Duidelijke regels/afspraken over wanneer we als team/afdeling tegelijk op kantoor zijn;
  • Een budget om werkplekvoorzieningen aan te schaffen voor de thuiswerkplek.

Hoe nu verder

Vakbonden en werkgever gebruiken de uitkomsten van het onderzoek om te kijken of de huidige regelingen in de cao Rijk voldoende aansluiten op het hybride werken en welke nieuwe afspraken mogelijk nodig zijn. Het onderzoek heeft waardevolle inzichten opgeleverd die ook gedeeld worden met het Rijksbrede Programma Hybride Werken.

Lees verder ….

Bron: FNV