ICT-kosten van zorginstellingen stijgen opnieuw

Bron: Pixabay

Uit de ICT Benchmark Care van M&I/Partners blijkt dat de ICT-kosten van instellingen in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg in 2019 zijn gestegen naar 4,2% van de omzet. Dat komt overeen met € 1813 per cliënt. Sinds 2013 stijgen de ICT-kosten jaarlijks gemiddeld met 6%. Toename van digitalisering in de zorg leidt tot deze hogere ICT-kosten. Het uitbesteden van ICT-taken leidt ook tot hogere kosten én betere kwaliteit van de ICT. De belangrijkste kostendrivers zijn de toepassingen, de totale werkplekkosten, de basis infrastructuur en ICT-organisatie.

De ICT-kosten van instellingen in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg in 2019 gestegen naar 4,2% van de omzet. Dat komt overeen met € 1813 per cliënt. “We verwachten de komende jaren een verdere stijging van de ICT-kosten gezien de toenemende rol van technologie en digitalisering in de zorg” vertelt Marnix van Welie, principal adviseur bij M&I/Partners.

Toename digitalisering in de zorg leidt tot hogere ICT-kosten

Technologie heeft een impuls gegeven aan onze samenleving, met als gevolg voor de zorg een hogere  graad van digitalisering in zorgprocessen en meer apparatuur. “Je ziet dat aan de werkplekapparatuur die medewerkers in de thuiszorg en andere ambulante disciplines tot hun beschikking hebben. Maar ook in de intramurale setting neemt het gebruik van apparatuur steeds meer toe”, voegt Mariët van Dongen, senior adviseur bij M&I/Partners, toe. Door het gebruik van zorgapps stijgt het gebruik van smartphones en tablets. Meer apparatuur per medewerker laat de ICT-kosten stijgen.

Uitbesteding leidt tot hogere kosten en bedrijfszekerheid

Care-instellingen besteden in vergelijking met andere sectoren relatief veel ICT-taken uit aan marktpartijen. In 2019 was dit 66%. “We zien dat meer uitbesteden hogere kosten met zich meebrengen maar tegelijkertijd verhoogt dit de kwaliteit van de ICT. Wat intern moeilijk te organiseren valt, kan door uitbesteding steeds beter georganiseerd worden. De verwachting is dat zorginstellingen komende jaren meer zullen uitbesteden en steeds meer zorginstellingen vinden de weg naar de cloud.” Aldus Marnix van Welie toe.

Toename domotica en eHealth

M&I/Partners verwacht de komende jaren vooral een stijging van de kosten voor domotica en eHealth. Aukje Houben, specialist binnen ICT op dit gebied: “We zien dat met name domotica steeds meer richting de ICT-afdeling opschuift. ICT zal het beheer, onderhoud en vernieuwing organiseren waardoor dit ook beter in het informatie en applicatielandschap van de organisatie geïntegreerd wordt.” Bij zorginstellingen die de kosten van domotica en eHealth grotendeels konden achterhalen was een toename te zien van 0,5% van de omzet.

Ontdek de belangrijkste resultaten, trends en ontwikkelingen van de ICT Benchmark Care.

Lees verder ….

Bron: Executive People