Ifmec brengt nieuwe SDG brochure uit: Doe eens duurzaam! 2021-2022

Bron: Ifmec SDG Brochure 2021-2022

Facility Management heeft op het behalen van de SDG’s binnen organisaties een grote invloed, maar dit is vaak onvoldoende doorgedrongen in de top van organisaties. Ifmec stelt namelijk dat de bijdrage aan het behalen van de SDG’s binnen bedrijven en instellingen via de as van Facility Management loopt. FM kan worden gezien als een strategische discipline met een operationele focus, die productie in organisaties mogelijk maakt. Om deze reden is Ifmec samen met FMN en SDG House Campus Landgoed Zonheuvel een samenwerking aangegaan om dit besef door middel van een 17-delige video en podcastproductie kenbaar te maken.

De Ifmec SDG Brochure 2021-2022

Dit “living document” laat per SDG zien hoe Facility Management bijdraagt aan het betreffende Duurzame Ontwikkelingsdoel. Continu wisselende goede voorbeelden illustreren hoe Facility Management in de praktijk bijdraagt aan het te behalen doel. Het document wordt sterker door continu best practices op te halen uit de markt en toe te voegen en de kennis achter de voorbeelden in het onderzoeksprogramma van Ifmec te delen. Bij het samenstellen van deze brochure is nauw samengewerkt met SDG Campus Zonheuvel en FMN (Facility Management Nederland); de vakvereniging van het facilitaire domein.

“Veel van de Best Practices laten zien dat een evenwicht tussen Planet, People en Profit het beste op bedrijfsniveau kan worden bereikt door Facility Management.”

Link naar SDG brochure: Doe eens duurzaam! 2021-2022

Bron: Ifmec