Intensief en woelig jaar voor Rijksschoonmaakorganisatie (RSO)

Bron: Rijksschoonmaakorganisatie

De Rijksschoonmaakorganisatie heeft zijn jaarverslag uitgebracht over het reilen en zeilen van de organisatie in 2020. Het jaarverslag toont een beeld van een intensief, woelig jaar voor de RSO. Een jaar waarin, naast de uitdagingen die een organisatie in transitie met zich meebrengt, corona een belangrijke invloed op onze werkzaamheden had. Behalve terugblikken wordt in het jaarverslag vooruit gekeken naar het volgend jaar en de gemaakte strategische keuzes voor 2021.

Het jaar 2020 was een intensief en bewogen jaar voor de RSO. Een jaar waarin corona een belangrijke invloed op de werkzaamheden had. Al snel na het uitbreken van de pandemie in Nederland richtte de RSO een corona crisisteam op. Als schoonmaakorganisatie was het belangrijkste doel dat zowel de klanten als de schoonmaakmedewerkers gezond en veilig konden blijven werken.

Dé schoonmaakdienstverlener voor de Rijksoverheid

Sinds de start in 2016 is de RSO uitgegroeid tot dé schoonmaakdienstverlener van en voor de Rijksoverheid. Met per eind 2020 ruim 1600 medewerkers maakt RSO in heel Nederland 575 rijkspanden schoon. Deze explosieve groei ging niet zonder slag of stoot. In de periode van 2016 – 2020 had het aansluiten van alle rijkspanden op de schoonmaakdienstverlening van de RSO en het daarbij probleemloos overnemen van het personeel absolute topprioriteit. Daardoor bleef de inrichting van de organisatie wat achter.

Verder professionaliseren

In 2020 is de aandacht uitgebreid naar het verder professionaliseren van de interne organisatie en het relatiemanagement. Zo is de besluitvorming over het toekomstige tariferingsstelsel voorbereid en is het handboek AO/IB opgesteld. In 2021 krijgt de implementatie van het handboek AO/IB en de uitwerking van het tariferingsstelsel verder vorm. Ook werkt de RSO de basisadministratie verder uit: de management rapportage krijgt vorm en de metrage van de panden wordt verder geactualiseerd. Daarnaast worden de inkoop- en verkoopprocessen verder geprofessionaliseerd en zoveel mogelijk gestandaardiseerd.

Resultaatgericht schoonmaken hoog op de agenda

Het verder uitrollen van de dienstverleningsafspraken waarbij dagschoonmaak en resultaatgericht schoonmaken de leidende principes zijn, staat in 2021 hoog op de agenda. Dit alles in nauw overleg met de opdrachtgevers: de rijkspartners. In 2021 ligt daarom de focus op het professionaliseren van relatiemanagement en relatiebeheer. Hierdoor kan opvolging worden geven aan de DVA-afspraken, kunnen klanttevredenheidsmetingen worden uitgevoerd en overlegstructuren worden ingevuld, aldus de RSO.

Lees het jaarverslag 2020

Lees verder ….

Bron: Rijksschoonmaakorganisatie (RSO)