Jaarimpressie 2021 Green Deal Duurzame Zorg

Bron: MPZ milieuplatform zorgsector

Inmiddels hebben 300 organisaties hun ambities om de zorg te vergroenen vastgelegd in de Green Deal Zorg en zijn ze op verschillende manieren bezig met de implementatie daarvan. Dat gaat verder dan gebouwen verduurzamen om CO2-reductie te bewerkstelligen. Het gaat ook over hergebruik van circulaire bouwmaterialen, nadenken over slimme oplossingen voor medicijngebruik en afval, inrichten van groene leefomgevingen in de nabijheid van zorginstellingen waar werknemer en patiënt beter van worden. Samenwerking in de praktijk levert mooie resultaten op. Kijk ook naar de ontwikkelingen rond het duurzame verpleeghuis en de groene entiteiten (Groene OK, IC, Lab etc.) die in de ziekenhuizen ontstaan. De verbinding van visie en missie en daar praktisch invulling aan geven kost menig bestuurder hoofdbrekens, zeker in deze tijd. Maar ook daar zijn goede voorbeelden te vinden, aldus de Jaarimpressie 2021 Green Deal Duurzame Zorg, uitgebracht door MPZ milieuplatform zorgsector.

Een terugblik op de ontwikkelingen die in 2021 plaatsgevonden hebben, is te lezen in deze jaarimpressie. Volgens Cathy van Beek, Kwartiermaker Duurzame Zorg in opdracht van VWS, is een tipping point bereikt in duurzame zorg.
“De groene beweging in de zorg is op gang gekomen en is niet meer te stoppen. Het gaat door! En dat maakt het nieuwe jaar zo bijzonder.”
In oktober 2022 loopt de huidige Green Deal Zorg af. De komende maanden wordt gewerkt aan een voorstel voor de volgende fase, waarin bewustwording en handelingsperspectief belangrijk blijven. Maar ook wordt onderzocht hoe en welke concreet meetbare afspraken
gemaakt kunnen worden na 2022.

Interactieve jaarimpressie

Bekijk de interactieve jaarimpressie 2021 van de Green Deal Duurzame Zorg. Elke pijler van de Green Deal heeft een eigen hoofdstuk met elk talloze onderwerpen. Door op de link bij een onderwerp te klikken kan je nog meer lezen over het onderwerp wat je interesseert.
Lees verder ….

Bron: MPZ milieuplatform zorgsector