Jaarlijkse Work Trend Index-onderzoek onthult trends in hybride werken

Bron: Pexels

Afgelopen week publiceerde Microsoft de Nederlandse resultaten van haar jaarlijkse Work Trend Index, het meest recente onderzoek naar hoe er gewerkt wordt en de behoeftes van Nederlanders op de werkvloer. Na meer dan een jaar experimenteren met hybride werk, staan veel bedrijven nu op een langverwacht breekpunt: hybride werk toekomstbestendig maken. Eén ding is zeker: de ondervraagde Nederlanders zijn niet meer dezelfde mensen die begin 2020 naar huis gingen om vanuit huis te werken.

Trends in hybride werken

Nederlanders kijken twee jaar later op een andere manier naar hun eigen werk-privébalans, door de toename van het continu ‘online moeten zijn’. Nederlanders zeggen nu meer prioriteit te geven aan gezondheid en welzijn dan vóór de pandemie (40 procent) en mensen zijn zelfs bereid om een overstap te maken om werk en privé beter in balans te brengen. Daarin lijken generaties van elkaar te verschillen : meer dan de helft (57 procent) van Millennials en Gen Z zegt dit jaar waarschijnlijk, enigszins of zeer voornemend te zijn om van werkgever te veranderen, tegenover 40 procent van de rest van de samenleving.

Managers lijdend voorwerp

Nederlandse organisaties ondervinden nog steeds uitdagingen om hybride werk écht te laten werken, en managers zijn hier het lijdend voorwerp. Die moeten meer in staat worden gesteld om teamnormen te creëren die hybride werk faciliteren. Bijna twee derde (65%) van de managers in Nederland zou willen dat ze meer konden doen om verandering voor hun team te realiseren, maar heeft niet de invloed of de middelen. Bovendien geeft meer dan de helft (56%) van de managers aan dat het management out of touch is met de werkvloer. Dit wordt bevestigd door het feit dat meer dan driekwart (81%) van de werknemers zegt even productief of nog productiever te zijn dan een jaar geleden, terwijl 61 procent van het management bang is dat de productiviteit minder is geworden sinds de introductie van hybride werk. Er zit een kloof tussen de productiviteitsverwachting en de realiteit, en daarmee een kloof tussen werkgever en werknemer. Er is vanuit de werknemer een sterke behoefte aan hybride werk, al dan niet volledig vanuit huis, maar organisaties en managers hebben niet de juiste processen en hulpmiddelen voor om dit te realiseren.

Nieuwe manieren van vergaderen

Aan de werknemers ligt het niet: zij blijken open te staan voor nieuwe manieren van vergaderen. Buiten dat Microsoft zelf heeft gezien dat de wekelijkse vergadertijd voor Teams-gebruikers wereldwijd met meer dan 250 procent steeg, was te zien dat werkdagen 46 minuten langer werden, en nam werken na werktijd met bijna 30 procent toe, en in het weekend met bijna 15 procent. Bijna de helft (47%) staat open voor het gebruiken van digitale ruimtes in de metaverse voor meetings of teambijeenkomsten, en 39 procent is bereidt deze meetings in het komende jaar als avatar bij te wonen. Daar ligt een belangrijke rol voor het management: het faciliteren van deze nieuwe manieren van vergaderen. Daarnaast moeten zij ook duidelijker zijn in het scheppen van verwachtingen. Minder dan een kwart (23%) van het management van bedrijven in Nederland heeft duidelijke afspraken gemaakt met medewerkers over waarom en wanneer naar kantoor te komen. Dit zorgt voor twijfel bij werknemers: 34% van hen geeft aan dat zij niet goed weten wanneer zij op kantoor verwacht worden of niet. Dit vraagt van bedrijven en organisaties om hun verantwoordelijkheid pakken in het vormgeven en faciliteren van een werkende hybride werkvloer.

Koffieautomaat

De traditionele connecties op de werkvloer, de borrels en het bekende gesprek bij de koffieautomaat van voor de pandemie is niet meer wat het geweest is. 62 procent van de Nederlandse werknemers zegt minder werkvriendschappen te hebben sinds de overstap naar hybride werk. Misschien is het daarom dat bijna twee op de vijf (39%) van de werknemers die momenteel hybride werken binnen een jaar volledig op afstand wil gaan werken. Meer dan de helft (59%) van de werknemers die zijn gestart tijdens de pandemie geeft zelfs aan erover na te denken om van werkgever te veranderen het komende jaar. Het lijkt duidelijk: management moet écht prioriteit geven aan haar werknemers en hun behoeften. Toch blijkt dat een flinke uitdaging: het is lastig voor werkgevers om cohesie op de werkvloer te creëren, zegt zo’n 43 procent. Ook zegt meer dan twee derde bezorgd te zijn dat werknemers niet genoeg ondersteuning krijgen om succesvol te kunnen werken, zij het hybride of op afstand. De pandemie heeft de cohesie op de werkvloer verstoord, sociale contacten tussen werknemers onderbroken, en er voor gezorgd dat werknemers er serieus over na denken om van werkgever te wisselen: wellicht allemaal in relatie tot elkaar.

Individuele behoeften

Bij Microsoft zien wij hybride werken, met oog voor individuele behoeften, als dé oplossing voor het vormgeven van de nieuwe werkvloer. “We moeten inzien dat de enige manier waarop een bedrijf tegenwoordig succesvol kan zijn, is door werknemers de mogelijkheid te geven om zelf te bepalen waar, wanneer en hoe ze werken, in harmonie met hun persoonlijkheid en levensstijl,” zegt Shanna Bosmans, Chief Hybrid Officer (CHO) bij Microsoft Nederland – wiens functie in het levens is geroepen om de transformatie van Microsofts hybride manier van werken in Nederland verder te stimuleren. “Hybride werken heeft de toekomst, maar het is voor elke organisatie een uitdaging om de cultuurverandering in gang te zetten die nodig is om het individu centraal te kunnen stellen. Er zijn duidelijke verwachtingen en afspraken nodig, waarbij het management transparant is en managers ondersteunt, om te voorkomen dat we terugvallen in oude werkgewoontes die het individu niet helpen in de nieuwe toekomst van het werken.”

Lees verder ….

Bron: Microsoft