JLL: bedrijven nog niet klaar voor vraag naar flexibelere werkvormen

Bron: Pexels

Bedrijven zijn niet voorbereid op de structurele verschuiving naar hybride werken en moeten meer doen om verantwoorde, gepersonaliseerde en ervaringsgerichte werkplekken te creëren, zo blijkt uit recent onderzoek van JLL. Experimenten en pilots zijn nodig om hybride werkvormen te realiseren die voor iedereen een unieke werkplekervaring bieden.

Het onderzoek van JLL toont dat organisaties wereldwijd flexibiliteit willen blijven bieden als het gaat om waar en wanneer mensen werken. 82% van de organisaties verwacht dat hun werknemers in de toekomst in ieder geval deels op afstand zullen werken, waarbij ze gemiddeld twee dagen per week niet op kantoor zijn. Toch heeft 48% van de organisaties in Europa nog geen programma voor de toekomst van werk ontwikkeld waarmee wordt voldaan aan de toenemende eisen en verwachtingen van hun personeel wat betreft flexibiliteit, duurzaamheid en welzijn.

Meer flexibiliteit

Nu er voorlopig nog geen einde lijkt te komen aan het wereldwijde tekort aan talent, lopen bedrijven die achterblijven met de invoering van flexibele werkvormen het risico om geschoolde werkers mis te lopen. 88% van de werkzame bevolking wil in de toekomst hun eigen werktijden kunnen kiezen. Met flexibele en wendbare werkplekoplossingen geschikt voor werken in externe, hybride en grensoverschrijdende teams kunnen bedrijven blijven concurreren en talent behouden in de huidige krappe arbeidsmarkt.

“Hybride werken is niet meer weg te denken en het is nu aan organisaties om flexibel werken in hun werkplekstrategie op te nemen en te optimaliseren,” aldus Rogier van der Bol, Head of Dynamics bij JLL Nederland. “De werknemers van vandaag willen meer: technologie waarmee ze verbonden kunnen blijven, echt duurzame gebouwen en werkgevers die hun gezondheid en welzijn vooropstellen.”

Van klimaatdiscussie naar klimaatactie

De vastgoedsector kan in 2022 echt impact maken door hun duurzaamheidsdoelstellingen om te zetten in overtuigende actieplannen. Er is geen excuus om actie op dit gebied nog langer uit te stellen. Ruim 80% van de gebruikers geeft aan dat de link tussen vastgoed en duurzaamheid nu een onderwerp op hun bestuursagenda is. Voor de bedrijfsstrategie wordt het ook steeds belangrijker om verantwoordelijkheid en tastbare sociale impact te kunnen aantonen; 82% van de gebruikers verwacht dat een groene, duurzame werkplek voor werknemers een doorslaggevende factor is.

Ondanks dat veel gebruikers de waarde zien van het verlagen van de CO2-uitstoot en versnelling van het proces op weg naar netto nul uitstoot staan de actieplannen van veel van hen volgens JLL nog in de kinderschoenen: 43% geeft aan dat ze nog maar net hebben bepaald wat ze willen gaan doen, terwijl 9% niet eens weet waar te beginnen.

“Duurzaamheid moet voor bedrijven de hoogste prioriteit hebben. Organisaties zijn gemotiveerd om verantwoordelijk te handelen ten opzichte van werknemers, gemeenschappen en de samenleving als geheel. We bevinden ons nu in een tijdperk van verantwoord vastgoed,” aldus Sven Bertens Head of Research and Strategy, JLL. “Tijdens de klimaatconferentie in Glasgow 2021 werd duidelijk hoe groot deze uitdaging is. Als ik één trend zou moeten kiezen die in onze sector de meest vergaande en blijvende verandering teweeg gaat brengen, is dat naast duurzaamheid de opkomst van ESG.”

De ervaring en het welzijn van werknemers vooropstellen in de werkplek van de toekomst

Al voor de pandemie richtten organisaties zich steeds meer op gezondheid en welzijn, maar juist nu moet vitaliteit van werknemers deel uitmaken van de strategische agenda van elk bedrijf. Het Perspectives for Enterprises-rapport van JLL laat zien dat werknemers van hun bedrijf verwachten dat ze een meer ondersteunende omgeving bieden als ze weer teruggaan naar kantoor.

Naarmate de pandemie langer duurde, hebben werknemers manieren gevonden om welzijn in hun dagelijkse routines te integreren. JLL concludeerde dat 73% van het personeel wil dat hun bedrijf een gezonde levensstijl en welzijn bevordert.

Bijna de helft van de werknemers (45%) wil ontspanningsruimtes op de werkplek, meer nog dan buitenruimtes, fitnesscentra en klinieken op locatie. Maar mismatch tussen hun verwachtingen en het aanbod: slechts 17% heeft op de huidige werkplek toegang tot een dergelijke dienst.

“Hoewel welzijn voor werknemers een van de belangrijkste prioriteiten is, heeft slechts een derde van hen toegang tot een dergelijk aanbod op het werk,” aldus Rogier van der Bol. “Organisaties die werkplekken creëren waar het personeel zich naast het werk ook kan ontspannen en zich kan opladen en die hun mensen een veilig, energiek en gemotiveerd gevoel geven, hebben een voorsprong. Ruimtes voor samenwerking en samenzijn, ontspanning, maar ook gezonde voeding en buitenruimtes bieden werkgevers de grootste kansen om hun personeel optimaal te laten presteren en om talent aan te trekken en te behouden.”

“Door corona zijn wij allemaal deel gaan uitmaken van een ‘grootschalig werkexperiment’. Zonder uitzondering moesten we snel leren, ons snel aanpassen en meebewegen met het enorme aanbod aan hybride werkvormen en nieuwe manieren omarmen om met onze mensen, klanten en partners om te gaan. Door de trends te onderkennen die vorm gaan geven aan de toekomst van werken kunnen organisaties met meer vertrouwen de juiste strategie opstellen voor hun bedrijf en het personeel waarvan ze afhankelijk zijn.”

Download JLL’s Perspectives for Enterprises 2022 hier.

Lees verder ….

Bron: JLL