Kantoren na corona: voor altijd veranderd

Bron: HEVO

Door het massaal thuiswerken dat we sinds half maart zijn gaan doen is er veel veranderd in onze beleving van werken en het kijken naar kantoorhuisvesting. In korte tijd ontdekten we het gemak (en ongemak) van thuiswerken en hoe we door het gebruik van digitale tools het kantoor redelijk goed draaiende weten te houden. In sommige opzichten zullen kantoren door corona blijvend veranderd zijn.

Een gesprek met HEVO-adviseurs Alexandra Meeuwisse en Willem Adriaanssen over welke thema’s onze aandacht nodig hebben.

Wat is de impact op huisvesting?

Alexandra Meeuwisse: ‘Uit recente onderzoeken blijkt dat mensen verwachten dat ze gemiddeld per week één tot twee dagen meer thuiswerken dan voorheen. Dat zal een groot effect hebben op de huisvesting. Wil je geen onaantrekkelijk kantoor hebben met allemaal lege bureaus, dan staat je echt wat te doen.’

Alexandra Meeuwisse: ‘Er wordt nu snel geroepen dat het kantoor de plek wordt om te ontmoeten; het clubhuis van de organisatie met allerlei voorzieningen voor ontmoeting en samenwerking. Dat is wel zo, maar om te ontmoeten moet je óók naar kantoor komen als je geen geplande bespreking hebt en ‘gewoon’ bureauwerk wilt uitvoeren. Creativiteit laat zich niet sturen en vindt vaak plaats tijdens de spontane ontmoeting, gedurende een ‘reguliere’ werkdag. Dat betekent dat de nieuwe werkomgeving naast plekken voor overleg en ontmoeting, altijd nog deels uit werkplekken zal bestaan. Echter de verhouding tussen beide zal anders zijn dan voorheen.’

Willem Adriaanssen: ‘Er zal ook een nieuw soort werkplek nodig zijn die geschikt is voor Teams-overleggen en het aantal concentratieplekken en informele ontmoetingsplekken zal in veel organisaties worden uitgebreid.’

Alexandra Meeuwisse: ‘In veel gevallen zal men toe kunnen met een kleiner aantal vierkante meters, maar ik verwacht niet dat dit substantieel zal zijn. We hebben immers ook andersoortige vergaderopstellingen nodig waarin mensen de ruimte hebben om afstand te bewaren, ook als de anderhalvemeternorm niet meer strikt opgevolgd hoeft te worden. Verder denk ik dat het kantoor een heel belangrijke functie houdt in het leren en ontwikkelen. Maar ook voor het gevoel van verbondenheid met de organisatie, en om het creatieve proces te faciliteren dat je nodig hebt om met elkaar oplossingen voor vraagstukken te bedenken.’

En de impact op medewerkers?

Alexandra Meeuwisse: ‘De mentale verandering is het grootst. Hoe ga je er als medewerker, maar ook als werkgever mee om? Naast de positieve geluiden over thuiswerken, weten we ook dat thuiswerken de nodige beperkingen met zich meebrengt. Niet iedereen heeft een thuiskantoor waar het goed toeven is. In de hittegolf deze zomer trokken medewerkers weer vaker naar kantoor: daar was het beter uit te houden dan thuis. Maar ook zonder hittegolf is er een uitdaging, bijvoorbeeld om de privé-werkbalans goed te houden. Het vraagt timemanagement om goed de knip tussen werk en privé te kunnen maken maar ook om stress te voorkomen die ontstaat door lange tijd achter het beeldscherm. Daardoor waarderen mensen het als ze weer face-to-facecontact kunnen hebben. Dat geeft een andere dynamiek en is ook beter voor je gemoedsrust.’

Willem Adriaanssen: ‘Er is wel een professionaliseringsslag nodig: organisaties moeten nadenken over hoe hun thuiswerkbeleid er dan uit moet zien en over de voorzieningen die daar bij horen. Moeten we bijvoorbeeld een vergoeding betalen voor de stroom, de verwarming, het meubilair, de internetverbinding en de koffie?’

Alexandra Meeuwisse: ‘Het gaat ook over het voeren van gesprekken met elkaar over wat gezond werken betekent. Overdag een uurtje wandelen: mag dat? Mensen moeten de vrijheid krijgen en durven te pakken om hun werkdag in te delen conform hun eigen wensen; natuurlijk wel aansluitend bij wat de klant, samenwerkingspartners en collega’s van hen vragen. Die zijn immers ook anders gaan werken.’

Lees verder ….

Bron: HEVO