Kantoren op kop bij verduurzaming bestaande gebouwen

Bron: Freepik

Vanaf 1 januari 2023 is het voor de meeste kantoren verplicht om minimaal een energielabel C te hebben. Zonder C-label mag een kantoor niet meer worden gebruikt. Afgelopen jaar is het aantal kantoren dat aan de label-C-verplichting voldoet bijna verdubbeld. De Wet werpt zijn vruchten af. Nu moeten de andere gebouwen gaan volgen.

Bron: Taskforce Label A

Kantoren gaan de goede kant op

Een jaar geleden had 24% van de kantoren een energielabel en scoorde 75% daarvan minimaal label C. Nu, een jaar later, heeft 41% van de kantoren een energielabel en scoort 80% daarvan goed. Zie de grafieken hiernaast. Voor een deel waren de panden die nu een label hebben al groen, maar enkele duizenden kantoren zijn daadwerkelijk aangepakt.

Maar we zijn er nog niet. Uit analyses van Taskforce Label A blijkt dat 18.000 kantoren nog niet ‘groen’ zijn en een energieverbruik hebben dat gemiddeld meer dan twee keer zo hoog ligt als panden met een A-label (250+ kWh/m² versus gemiddeld 120 kWh/m²). Het gaat hierbij vooral om relatief kleinere (< 500 m²), oudere kantoorpanden (<1990). In deze 18.000 verouderde kantoren werken naar verwachting zo’n 250.000 mensen. Deze groep panden is vaak in het bezit van particuliere beleggers. Zij kunnen nog wat hulp gebruiken bij het verbeteren van hun portefeuille.

Het verduurzamen van verouderde panden vraagt tenslotte om een flinke investering. Bij een kantoor van 500 m² praat je al snel over € 50.000 tot € 100.000 om in de buurt van een A-label te komen. Uit onderzoek van diverse banken blijkt dat de waarde van een gebouw bij een grondige verduurzaming wel met gemiddeld 9% stijgt. Verduurzaming loont dus.

Download het volledige bericht

Lees verder ….

Bron: Taskforce Label A – Auteurs: Marcel van Miert en Joost Rienks