Kenniscentrum Noorderruimte onderzoekt omgevingssensitiviteit in de werkomgeving

Bron: Pexels

Veel organisaties hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in een gezondere werkomgeving. Steeds meer aandacht gaat uit naar preventieve maatregelen om de gezondheid en het welzijn van werknemers op kantoor te verbeteren. Denk aan een goede inrichting, een gezond binnenklimaat, het stimuleren van vitaliteit, sociale verbondenheid en werkgeluk en het tegengaan van stress. Dit is niet alleen van belang voor individuele werknemers, maar ook voor organisaties, want: gezondheid, welzijn en productiviteit gaan samen op.

Individuele verschillen

Waar tot nu toe nog weinig aandacht voor is, is dat werknemers onderling verschillen, en dat zij dus ook verschillen in hun behoeften ten aanzien van de werkplek. Door in de werkomgeving beter in te spelen op individuele verschillen kunnen werknemers effectiever werken en worden bovendien diversiteit en inclusiviteit gestimuleerd. Een belangrijke, maar nog weinig onderzochte dimensie waar mensen op kunnen verschillen is de mate waarin zij gevoelig zijn voor prikkels en omgevingsinvloeden, oftewel: omgevingssensitiviteit. De recente ontwikkelingen rondom COVID-19, hybride werken en de ingrijpende veranderingen in de plekken waar mensen werken, maken nieuwe kennis over de effecten van omgevingssensitiviteit in de werkomgeving extra urgent. Het is belangrijk te onderzoeken hoe hybride werken voor álle werknemers goed kan worden gefaciliteerd. Hierbij is het belangrijk om de kennis van binnenuit te halen door medewerkers te betrekken bij het proces (mét en vóór medewerkers).

Postdoc Healthy Workplace

Het postdoctoraal onderzoek Healthy Workplace is een initiatief van het Lectoraat Facility Management in samenwerking met het Kenniscentrum Noorderruimte en het Instituut voor Future Environments. Het is onderdeel van het onderzoeksprogramma Gezonde Gebouwen, waarin het lectoraat gedurende vijf jaar onderzoek doet naar de invloed van de gebouwde omgeving op de gezondheid en het welzijn van mensen.

Sjoukje van Dellen is expert op het gebied van facility management in kantoren. Zij richt zich daarbij op vragen zoals hoe de inrichting van de werkomgeving de vitaliteit en effectiviteit van medewerkers kan ondersteunen, beweging en ontspanning tijdens de werkdag kan stimuleren, en ontmoeting en een gevoel van onderlinge verbondenheid tussen de medewerkers kan bevorderen.

Het onderzoek is ingebed in de Innovatiewerkplaats Healthy Workplace en maakt onderdeel uit van het Centre of Expertise Healthy Ageing van de Hanzehogeschool Groningen. In het kader van de Universiteit van het Noorden wordt in dit onderzoek ook samengewerkt met de Rijksuniversiteit Groningen.

Lees verder ….

Bron: Hanze.nl