Marktrapportage Benchmark Gemeentelijk Vastgoed 2022

Bron: TIAS School for Business and Society

“Sturen op maatschappelijke waarde” staat in de publieke sector én in de vastgoedsector volop in de belangstelling. Hoe kun je met vastgoed bijdragen aan de maatschappelijke vraagstukken van vandaag? Voor gemeentelijk vastgoed is dat evident. Deelnemers aan de benchmark gemeentelijk vastgoed – een initiatief van TIAS School for Business and Society i.s.m. Republiq – laten zien voor welke maatschappelijke doelen zij vastgoed in bezit hebben en hoe zij hier mee omgaan. Met de benchmark gemeentelijk vastgoed kijken we nadrukkelijk verder dan de zakelijke kant van vastgoedexploitatie. We proberen ook niet-financiële indicatoren in meetbare termen uit te drukken. Zo leveren we samen met gemeenten onze bijdrage aan maatschappelijke waardesturing.

Zie hier de meest recente benchmarkresultaten.

Lef hebben

Het sturen op maatschappelijke waarde vraagt om lef. Om keuzes maken. Zetten we de financiële middelen in voor extra verduurzamingsmaatregelen? Of reserveren we middelen voor nieuwe huisvestingsvraagstukken? Investeren we in extra sociale voorzieningen voor ontmoeten zoals buurthuizen? Of voorzien we in deze ontmoetingsfunctie door intensiever samen te werken met andere stakeholders in de stad? Verkopen we overtollig vastgoed of houden we dit juist in eigendom om in te kunnen spelen op de urgente huisvestingsvragen zoals vluchtelingen opvang of nieuwe priklocaties?

De volgende uitdaging

Het jaar 2021 was zo’n benchmarkjaar waarin gemeenten dagelijks met deze maatschappelijke afwegingen werden geconfronteerd. Houden we vast aan het huurbeleid of verstrekken we huurkorting omdat de corona-maatregelen een gezonde exploitatie wel heel lastig heeft gemaakt? Begin 2022, het moment van dataverzameling voor een nieuw benchmarkjaar, stond de volgende uitdaging voor de gemeentelijk vastgoedafdeling voor de deur: de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in leegstaand vastgoed binnen de gemeente.

Vastgoedafdeling functioneert als crisisteam

En zo kwam het dat door de grote maatschappelijke opgaven van vandaag de gemeentelijke vastgoedafdeling in 2021 eerder als crisisteam functioneerde dan als business strateeg. Desondanks is het gelukt om ruim voor de zomer de resultaten van de benchmark te presenteren. Resultaten die gebaseerd zijn op data over het kalenderjaar 2021. Hiermee hebben we een volgende belangrijke stap gezet om als gemeentelijke vastgoedorganisatie te opereren als business strateeg. En dat in een crisissituatie. Hieruit spreekt de ervaring die we met elkaar de afgelopen jaren hebben opgedaan. Een mooie basis om de komende jaar op door te ontwikkelen.

Download: Benchmark Gemeentelijk Vastgoed 2022

Lees verder ….

Bron: TIAS School for Business and Society