Milieuthermometer Zorg versie 6 gereed voor gebruik

Bron: Pexels

Vanaf vandaag, 1 oktober, zal versie 6  van de Milieuthermometer Zorg officieel gelden. De nieuwe duurzaamheidsthema’s in de Milieuthermometer Zorg sluiten aan bij de Green Deal Duurzame Zorg 2.0 die door ruim 300 partijen is ondertekend. Via de Milieuthermometer kan een ziekenhuis of zorginstelling een certificaat behalen op het niveau brons, zilver of goud. Het gouden niveau is gekoppeld aan het officiële nationale keurmerk Milieukeur.

Nieuwe thema’s

Nieuw in het certificatieschema zijn de thema’s Groene Zorgprofessional en Healing Environment. Het thema vervoer is verdiept met een mobiliteitsbeleid en een CO2-routekaart vervoer. De eisen voor inkopers op niveau brons worden nu samengevat en geborgd in een inkoopmemo, een soort voorloper op het grote inkoopbeleid van niveau zilver. Niveau zilver deed al een meting naar voedselverspilling. Dit is nu gekoppeld aan een verbeterplan duurzame voeding. Niveau goud blijft 10% Nederlandse stroom inkopen en gaat daarnaast aan de slag met duurzame omgeving en natuur. Een nieuw schema met een bredere blik op duurzame zorg!

Overzicht van wijzigingen

Er is een overzichtsschema van de veranderingen tussen versie 5 en 6 gemaakt (download hier). Op veler verzoek is in de laatste kolom ook aangegeven wat de grootste wijzigingen zijn tussen de conceptversie van de inspraakronde en de definitieve versie. Er zijn een aantal eisen en thema’s samengevoegd, waardoor het totaal aantal eisen voor ziekenhuizen nu op 115 en voor care-instellingen op 110 uitkomt. Er zijn aparte schema’s voor locaties met minder dan 30 bedden en RIBW-instellingen (begeleid wonen).
Van alle eisen is nu omschreven wat het doel is, wat de eis precies vraagt en een toelichting daarop.

Overgangsregeling

Alle certificaat- en opdrachthouders kunnen gebruik maken van een overgangsregeling van versie 5 naar versie 6. De herziene eisen gelden voor drie jaar tot 1 oktober 2024. Om bestaande certificaathouders de gelegenheid te geven de nieuwe eisen te implementeren is er een overgangstermijn van 12 maanden.

Lees verder ….

Bron: MPZ milieuplatform zorgsector