Minder kantoorruimte en hybride werken van tafel, volgens onderzoek KPMG

Bron: Pixabay

“Zo’n 75 procent van de bestuursvoorzitters geeft aan personeel pas weer naar kantoor te laten komen, als de overheid heeft geadviseerd over te gaan naar regulier werken. Daarnaast verwacht zo’n 60 procent een vaccinatiegraad van meer dan 50 procent voordat sprake kan zijn van een terugkeer. En als werknemers veilig terug kunnen, volgen bij zo’n 20 procent van de bedrijven aanvullende maatregelen voor kantoorbezoek van bijvoorbeeld klanten. Daarbij gaat het vooral om de vaccinatiestatus.”

Dit kun je opmaken uit de ‘KPMG 2021 CEO Outlook Pulse Survey’ van de gelijknamige accountants- en adviesorganisatie. De publicatie is gebaseerd op een onderzoek onder 500 CEO’s van vooraanstaande ondernemingen wereldwijd, waarover Customer Talk bericht.

“Een kleine 20 procent van de bestuursvoorzitters is overigens van plan de kantoorruimte te verkleinen als gevolg van de pandemie. Niet meer dan drie van de tien CEO’s overwegen na de coronacrisis een hybride model van werken, waarbij werknemers twee tot drie dagen per week op afstand werken. Als gevolg hiervan wordt in niet meer dan 20 procent van de bedrijven gezocht naar talent dat voornamelijk op afstand werkt. Dat is een aanzienlijk verschil met de peiling van vorig jaar. Toen gaf ruim 70 procent aan vooral remote workers te zoeken.”

Lees verder ….

Bron: Customer Talk