MVO Nederland lanceert ikwilcirculairinkopen.nl

Bron: Pixabay

MVO Nederland lanceert ikwilcirculairinkopen.nl, dé website vol informatie voor inkopers om circulair en toekomstbestendig in te kopen. Het duurzame-bedrijvennetwerk ontwikkelde de website in samenwerking met PIANOo, het expertisecentrum aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijkswaterstaat en NEVI, de vereniging voor inkoop- en supplymanagement. Gebruikers vinden praktische en relevante informatie op basis van hun functietitel of organisatieniveau. De website moet de transitie naar een circulaire economie verder versnellen.

Kringlopen

In de circulaire economie behouden grondstoffen, onderdelen en producten zo veel mogelijk hun waarde in gesloten kringlopen. Dus: geen afval en een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot. Dit betekent dat organisaties zich in al hun activiteiten richten op het zo lang mogelijk maken van de levenscyclus van grondstoffen, producten en onderdelen, beginnend bij het inkoopproces.

Ikwilcirculairinkopen.nl richt zich op iedereen die betrokken is bij het inkoopproces. Dat gaat dus niet alleen over eindgebruikers maar ook over toeleveranciers. Die laatste groep moet bijvoorbeeld circulair inkopen om eindgebruikers een circulair aanbod te kunnen doen. Van stappenplannen, tips en praktijkvoorbeelden tot artikelen en events: op de website vinden opdrachtgevers, inkoopadviseurs, sales- en mvo-managers, en beleidsmakers informatie toegespitst op hun functie.

Initiatiefnemers

Ikwilcirculairinkopen.nl is een initiatief van het Versnellingsnetwerk Circulair Inkopen en wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit is een vervolg op de Green Deal Circulair Inkopen (GDCI). Dankzij dit programma van initiatiefnemers Rijkswaterstaat, PIANOo, NEVI en MVO Nederland is circa driehonderd miljoen euro aan goederen circulair ingekocht. In het Versnellingsnetwerk Circulair Inkopen wordt verder gewerkt aan het aanjagen van de circulaire economie door kennis en expertise van publieke en private partijen te bundelen en te delen.

Het nieuwe platform Circulair Inkopen is te vinden op www.ikwilcirculairinkopen.nl

Lees verder ….

Bron: MVO Nederland