Nationaal Onderzoek Facilitaire Innovatie 2024

Bron: Unsplash

De resultaten van het Nationaal Onderzoek Facilitaire Innovatie 2024 tonen aan dat medewerkers steeds meer behoefte hebben aan autonomie en flexibiliteit in hun werk. Ze willen zelf kunnen beslissen waar, wanneer, hoe en hoeveel ze werken. Deze verandering heeft een grote impact op de manier waarop organisaties werken en hoe hun gebouwen worden ingericht.

Persoonlijk contact

Uit het onderzoek blijkt dat 82% van de medewerkers voornamelijk naar hun werk komt voor de persoonlijke contacten en om samen te werken. Dit geeft aan dat de fysieke werkplek nog steeds een belangrijke rol speelt in het faciliteren van samenwerking en sociale interactie. Daarnaast gaf 40% aan dat ze naar hun werk komen om hun creativiteit te stimuleren en inspiratie op te doen. Dit benadrukt het belang van een inspirerende werkomgeving die medewerkers in staat stelt om hun creativiteit te uiten en te ontwikkelen.

Aantrekken talent

Naast het faciliteren van samenwerking en creativiteit, moeten gebouwen en werkomgevingen ook de organisatiecultuur versterken en talent aantrekken. De werkomgeving moet aansluiten bij de waarden en normen van de organisatie en een positieve indruk achterlaten bij potentiële medewerkers.

Duurzaamheid

Duurzaamheid wordt ook steeds belangrijker voor organisaties. Het is opvallend dat de directie van organisaties duurzaamheid een hogere prioriteit geeft dan facilitair managers. Dit suggereert dat er mogelijk een kloof is tussen het strategische beleid van de organisatie en de uitvoering ervan op operationeel niveau. Het is noodzakelijk dat de integrale aanpak van duurzaamheid een gedeelde prioriteit wordt tussen de directie en facilitair managers.

Het onderzoek laat ook zien dat Facility Management een leidende rol speelt in de gevraagde veranderingen. 68% van de respondenten ziet Facility Management als een belangrijke speler in het faciliteren van de gewenste veranderingen, en 22% noemt deze rol zelfs cruciaal. Dit benadrukt het belang van Facility Management bij het ondersteunen van organisaties bij het aanpassen aan de veranderende behoeften van medewerkers en het creëren van een inspirerende werkomgeving.

Leidende rol voor Facility Management

In conclusie is het duidelijk dat medewerkers steeds meer behoefte hebben aan autonomie, flexibiliteit en een inspirerende werkomgeving. Gebouwen en werkomgevingen moeten de organisatiecultuur versterken en talent aantrekken. Daarnaast wordt duurzaamheid een steeds belangrijker aspect. Facility Management speelt een leidende rol in het faciliteren van deze veranderingen en het creëren van een optimale werkomgeving. Het is belangrijk dat dit besef ook wordt gedeeld door directies en dat er een integrale aanpak is van duurzaamheid.

Lees verder …. 

Download gratis het volledige rapport (onderaan de pagina)

Bron: CSU