Nationale Nederlanden maakt afspraken over thuiswerken en vergoedingen

Bron: Nationale Nederlanden

Nationale Nederlanden en de vakbonden FNV, CNV en De Unie hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over thuiswerken en reiskosten. Het gaat om een afzonderlijke cao-afspraak. Dit resultaat staat los van de onderhandelingen over de andere cao-onderwerpen.

Nieuwe manier van werken

Sinds het uitbreken van de coronacrisis in maart 2020 werken bijna alle medewerkers van Nationale Nederlanden vanuit huis. Het thuiswerken zal de komende tijd voortduren en meer structureel worden dan voor de coronacrisis.

Als de overheid het advies om thuis te werken heeft opgeheven, gaan medewerkers werken op kantoor afwisselen met werken vanuit huis. Om deze nieuwe manier van werken te ondersteunen, hebben Nationale Nederlanden en de vakbonden afspraken gemaakt over thuiswerkvergoedingen en reiskostenvergoedingen.

Vergoedingen thuiswerken en reiskosten

De afspraken uit het onderhandelingsresultaat zijn onder andere:

  • vergoeding thuiswerkplek van maximaal 1.200 euro;
  • medewerkers vullen elke 12 maanden een arbo checklist in;
  • vaste internetvergoeding van 30 euro per maand;
  • een NS Business Card 2de klas (voor woon-werk, zakelijke en privé reizen) of een vergoeding van 19 eurocent onbelast per werkelijk gereisde kilometer woon-werk (tot max 50 km enkele reis).

Nationale Nederlanden is niet uniek met haar regeling. Steeds vaker worden door bedrijven afspraken gemaakt rondom thuiswerkregelingen en bijbehorende vergoedingen, zoals al eerder werd bericht door o.a. RTL Nieuws. Wel is het interessant om te zien hoe de afspraken per sector en bedrijf onderling verschillen. Naast HR wordt ook vaak Facility Management betrokken bij het opstellen van een goede regeling rondom thuiswerken.

Lees verder ….

Bron: FNV