NFC Index Werkomgeving 2019

Bron: NFC Index

Donderdag 26 november 2020 is de NFC Index® Werkomgeving 2019 gepresenteerd. De Index laat zien dat de productiviteitsperceptie en de beleving van de werkomgeving vorig jaar gedaald zijn. Ook is de gemiddelde piekbezetting van de werkplek in 2019 pre-covid gedaald.

Beleving, productiviteit en piekbezetting van de Nederlandse werkplek dalen al pre-covid

Uit de donderdag gepresenteerde NFC Index ® Werkomgeving 2019 blijkt dat de gemiddelde piekbezetting een daling laat zien. Door continu inzicht in bezetting en benutting, kan beter ingespeeld worden op vraag en aanbod naar werkplekken, waardoor efficiënter omgegaan kan worden met de beschikbare capaciteit.

Beleving, productiviteit en trots laten voor dit jaar een daling zien en schommelen over de jaren rond het langjarig gemiddelde. Dit wordt veroorzaakt door een variatie in de sectoren die data leveren.

De werkomgeving

De werkomgeving is meer dan alleen vierkante meters en een werkplek; het is de optelsom van ruimte, soorten werkplekken, bezettingsgraad en ruimtebeleving. Daarnaast is het een plek waar je productief moet zijn én je goed moet voelen. De werkomgeving is daarom niet alleen ratio maar zeker ook emotie.

De NFC Index ® Werkomgeving 2019 geeft inzicht in de grootte van de werkplek in relatie tot de gemeten factoren trots, productiviteit, werkplekbeleving en bezettingsgraad (gemiddeld en piek). In de NFC Index Werkomgeving worden de belangrijkste kwantitatieve inzichten van de werkomgeving gebundeld om integraal inzicht te verschaffen over de ontwikkeling van de werkomgeving in Nederland. Deze ontwikkeling is zichtbaar gemaakt over de jaren 2016, 2017, 2018 en 2019.

Bekijk hieronder de video waarin Harold Coenders, bestuurslid Data & Kengetallen, de NFC Index ® Werkomgeving 2019 toelicht.