Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied start handhaving Energielabel C voor kantoren

Bron: Pexels

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) is gestart met de handhaving op de kantoren die op dit moment nog geen Energielabel C hebben. Bijna de helft van de kantoren voldoet niet, blijkt uit een inventarisatie van de OD NZKG. De eerste waarschuwingsbrieven zijn verstuurd. Als de verplichte maatregelen niet binnen 12 weken zijn genomen of er geen concreet verbeterplan met planning is ingediend, kan er een last onder dwangsom volgen.

Sinds november 2018 is het Bouwbesluit 2012 gewijzigd. De Rijksoverheid streeft ernaar zoveel mogelijk gebouwen energiezuinig te maken. Per 1 januari 2023 is een energielabel voor kantoorgebouwen verplicht en mag een kantoorgebouw zonder label niet meer gebruikt worden als kantoor. Dit betekent dat ieder kantoor groter dan 100 m2 minimaal Energielabel C moet hebben.

Van informeren naar waarschuwen

Eigenaren van kantoorgebouwen zijn afgelopen twee jaar door het Rijk en ook de OD NZKG geïnformeerd over de verplichting van een Energielabel C per 1 januari 2023. Het gaat om kantoorgebouwen met een oppervlakte van meer dan 100 m2 in de gemeenten Amsterdam, Zaanstad, Haarlemmermeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel Uithoorn en Aalsmeer.

 

Bron: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)

 

Handhaving bij ongeveer de helft

Uit een eerste inventarisatie blijkt dat er in deze gemeenten ruim 1400 kantoorpanden zijn die moeten voldoen aan deze nieuwe regelgeving. Ongeveer 650 daarvan voldoen niet aan Energielabel C, blijkt uit de inventarisatie van de OD NZKG, en zijn daarmee in overtreding. Zij ontvangen de komende weken een waarschuwingsbrief. De eerste brieven zijn vandaag verstuurd. Als de verplichte maatregelen niet binnen 12 weken zijn genomen, of er geen concreet verbeterplan met planning is ingediend, kan de Omgevingsdienst bijvoorbeeld een last onder dwangsom opleggen. De OD NZKG benadrukt dat de handhaving er niet op gericht is bedrijven te sluiten, maar geeft met de waarschuwingsbrief wel aan dat de tijd van vrijblijvendheid voorbij is. De Omgevingsdienst verwacht dat door het ingezette handhavingsproces de kantoren zo snel mogelijk zullen voldoen aan de verplichting van Energielabel C.

Kantoren met onduidelijke status

Naast de kantoorgebouwen die uit de eerste inventarisatie van de OD NZKG naar boven zijn gekomen, zijn er ook nog gebouwen waarvan nog niet vaststaat of deze onder de verplichting vallen. Het gaat hier veelal om werkplaatsen met een kantoor erbij. Dat zijn er ruim 800 in ons werkgebied. De OD NZKG onderzoekt momenteel welke van deze gebouwen wel onder de verplichting vallen en welke daarvan in overtreding zijn.

Lees verder …..

Bron: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)