Onderzoek: thuiswerken in korte tijd ingeburgerd, maar sociale aspect vraagt om aandacht

Bron: Moneypenny

De meerderheid van kantoorwerkers die sinds maart grotendeels vanuit huis werken, hebben zich het thuiswerken volledig eigen gemaakt. Digitale manieren van communiceren zijn in een hele korte tijd gemeengoed geworden. Ze functioneren goed voor snelle en gemakkelijke communicatie met collega’s, klanten en andere relaties. Ruim de helft van de thuiswerkers vindt het nu net zo gemakkelijk om online te overleggen als op kantoor face-to-face. Ruim een kwart van de respondenten ervaart zelfs nauwelijks verschil in de beleving tussen online en fysieke communicatie. Daar staat tegenover dat sociale contacten worden gemist en sommigen zelfs een gevoel van sociale isolatie ervaren. Moneypenny deed samen met Prof. dr. Pascale Peters van Nyenrode Business Universiteit en onderzoeker Martine Coun van de Open Universiteit onderzoek naar de beleving van thuiswerken in tijden van corona.

“Vroeger mocht je één dag thuiswerken, nu mag je één dag naar kantoor”

Sinds maart werken de deelnemers aan het onderzoek tachtig procent van hun uren vanuit huis. Werkten de respondenten voor de coronacrisis gemiddeld 11 uur per week thuis, momenteel is dat ruim 30 uur. In heel korte tijd heeft er een grote verschuiving plaatsgevonden in de manieren van samenwerken en communiceren. Niet alleen met collega’s, maar ook met klanten en externe relaties wordt nu online gecommuniceerd. Gemiddeld communiceren respondenten 3 uur en 22 minuten per dag online. Twintig procent van de respondenten is met 5 uur of meer per dag grootverbruiker van online communicatie.

Net als op kantoor

Digitale technologie is in korte tijd geaccepteerd geraakt. Voor snelle onderlinge contacten en overleggen werken online tools goed, zo is het oordeel van een ruime meerderheid. Voor iets meer dan de helft van de respondenten is het net zo gemakkelijk om op afstand direct te overleggen als wanneer je samen op kantoor zou zijn. Meer dan een kwart ervaart de digitale communicatie als hetzelfde als de persoonlijke communicatie op kantoor. “Nu de technologie overal beschikbaar is, zijn er nieuwe kansen om meervoudige waarden met thuiswerken te realiseren: aandacht voor People, Profit én Planet is juist nu mogelijk en gevraagd’ zo geeft Prof. Pascale Peters aan.

De keerzijde: sociale contacten vragen om aandacht

Werken en overleggen online gaat prima, maar naar mate mensen langer thuiswerken is er ook een keerzijde. Een groot deel van de ondervraagden zegt vooral de informele contacten op de werkvloer te missen. En één op de zeven respondenten geeft zelfs aan zich sociaal geïsoleerd te voelen op dit moment. “We raden organisaties aan om na te denken hoe de onderlinge verbinding te stimuleren met een mix van online en face-to-face ontmoetingen en activiteiten. Hierbij is het ook belangrijk om te kijken naar de behoefte van individuele medewerkers,” aldus Susan Smulders, Partner van Moneypenny.

Het onderzoek is opgezet en uitgevoerd door Moneypenny, Nyenrode Business Universiteit (Prof. P. Peters) en de Open Universiteit (M. Coun, MSc). Aan het vragenlijstonderzoek werd door 412 respondenten deelgenomen, waarvan 70 procent werkzaam is bij grote organisaties (>500 medewerkers).

Lees verder ….

Bron: Moneypenny