Onderzoek: Thuiswerken leidt tot meer focus en efficiëntie medewerkers

Bron: A&O fonds Gemeenten

Thuiswerken leidt tot meer focus en efficiëntie. Twee derde van de gemeentemedewerkers geeft aan minimaal 2 dagen per week thuis te willen blijven werken. Ook voelen ze zich digitaal bekwaam en zijn ze instaat om zichzelf goed te managen. Dit blijkt uit de quickscan van de Hogeschool van Amsterdam, ondersteund door A&O fonds Gemeenten, onder 672 gemeentemedewerkers van 8 gemeenten.

De Hogeschool ontwikkelde een quickscan waarmee de ervaringen van medewerkers met thuiswerken worden gemeten. Ook maakt de quickscan inzichtelijk hoe het is gesteld met het welbevinden van medewerkers en teamleden. Het onderzoek bestaat uit 2 delen:

 • Quickscan naar medewerkersbeleving bij thuiswerken
 • Onderzoek van 1 jaar naar teameffectiviteit

De uitkomst van het eerst deel (quickscan) download je hieronder.

Conclusies samengevat

 • 2/3 van de medewerkers wil minimaal 2 dagen per week blijven thuiswerken
 • De meeste taken kunnen vanuit huis worden uitgevoerd
 • Medewerkers zijn in staat structuur aan te brengen, prioriteiten te stellen en proactief werkproblemen op te lossen (zelfmanagement)
 • Medewerkers voelen zich digitaal bekwaam en/of kunnen hierin leren
 • Er is een goede basis voor thuiswerken (beleid); dialoog gewenst
 • Thuiswerken leidt tot meer focus en efficiëntie

Veel teams rapporteren een toename van autonomie (beslis- en handelingsruimte binnen het werk), een belangrijke voorwaarde voor (samen) thuiswerken.

Belangrijkste aandachtspunten

 • Onderlinge afstemming, feedback en leren
 • Ergonomie thuiswerkplek
 • Mentale gezondheid (thuiswerken leidt tot intensivering werk)
 • Duidelijker aansturing nodig (richting/resultaten/meenemen medewerkers in besluitvorming)

Bij thuiswerken werkt minder dan de helft binnen goede ergonomische condities. Aandacht voor ergonomie maar ook voor de fysieke en mentale vitaliteit heeft prioriteit.

Tips voor medewerkers

 • Faciliteer door voldoende digitale middelen en it-ondersteuning
 • Verbeter ergonomie thuiswerkplek
 • Geef inzicht in beschikbare werkplekken op kantoor
 • Vergroot toegankelijkheid werkdocumenten, systemen en applicaties
 • Verbeter effectiviteit van digitaal vergaderen
 • Informeer over besluitvorming bestuur; blijf communiceren
 • Stuur op vertrouwen/resultaten met aandacht voor persoon en teambinding
 • Stimuleer sociale binding, feedback en onderlinge kennisuitwisseling

Door het thuiswerken ervaart 38 procent van de medewerkers dat ze moeilijk werk en privé kunnen scheiden. Tevens is het voor 37 procent moeilijker om afstand te nemen van het werk.

Lees verder ….

Bron: A&O fonds Gemeenten