Onderzoek TIAS: Corona geen effect op leegstand gemeentelijk vastgoed

Bron: Pexels

De leegstand in het gemeentelijk vastgoed is dankzij de corona-steunmaatregelen niet toegenomen. Dit blijkt uit onderzoek naar de vastgoedportefeuilles van 20 grote gemeenten in Nederland. Het onderzoek, een samenwerking van TIAS School for Business & Society en Republiq, is dit jaar voor de zesde keer uitgevoerd. De Benchmark Gemeentelijk Vastgoed toont naast leegstandcijfers ook de prestaties op onderwerpen als duurzaamheid, onderhoudskosten en huurderstevredenheid.

Gemeenten leveren maatwerk tijdens coronacrisis

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor het gebruik van gemeentelijk vastgoed. Veel gebouwen zijn onderbezet of zelfs voor lange tijd gesloten geweest. Denk hierbij aan theaters, sportzalen, bibliotheken en buurthuizen. Desondanks bleef het leegstandspercentage van het gemeentelijk vastgoed met 2,6% laag, zelfs lager dan het jaar ervoor. Veel exploitanten van gemeentelijk vastgoed konden rekenen op steunmaatregelen van de overheid. Daarnaast zijn gemeenten, als eigenaren van de gebouwen, coulant geweest door het verstrekken van huurkortingen. Ingrid Janssen (TIAS): “Het tegemoet komen van huurders met een maatschappelijke functie in coronatijd vereist maatwerk. Gemeenten zijn hier het afgelopen jaar veel tijd mee kwijt geweest. De lage leegstand laat zien dat deze inspanning effect heeft gehad.” Nu per 1 oktober de meeste steunmaatregelen wegvallen, zal blijken wat de structurele effecten gaan zijn van corona op het gebruik van gemeentelijk vastgoed.

Energieprestatie gemeentelijke panden verbeterd

Verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed staat hoog op de agenda van de deelnemers aan de benchmark. De gemiddelde energieprestatie van de panden in het onderzoek is met 3% verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Tussen gemeenten in het onderzoek bestaan echter grote verschillen. Zo laat de gemeente met de grootste energiesprong een verbetering zien van 19%, terwijl bij andere gemeenten de verbetering van de energieprestatie nagenoeg nul is. Sander de Clerck (Republiq): “Verduurzaming is een belangrijk doel in het gemeentelijk vastgoedbeleid van alle deelnemers aan de benchmark. Veel van de plannen zijn nog niet gerealiseerd. We verwachten dat de komende jaren de resultaten van de verduurzaming duidelijker terug te zien in betere energieprestaties en een lager energieverbruik.”

Benchmark geeft representatief beeld

De Benchmark Gemeentelijk Vastgoed geeft inzicht in de vastgoedprestaties van 20 (veelal) grote gemeenten, verspreid door het land. De panden die zijn onderzocht worden gebruikt door ruim 3,2 miljoen Nederlanders en geven zijn daarmee een representatief beeld. Het onderzoek toont de kansen van inzet van eigen en open data en business analytics bij gemeentelijke vastgoedsturing. Deelnemende gemeenten en andere partijen krijgen met de benchmark concreet vergelijkingsmateriaal voor de eigen vastgoedprestaties. Met deze data-analyse worden belangrijke stappen gezet naar effectieve vastgoedsturing in de publieke sector. De genoemde resultaten zijn slechts een greep uit de inzichten die de benchmark oplevert.

De benchmarkresultaten vindt u hier.

Lees verder ….

Bron: TIAS School for Business & Society