Op de kantorenmarkt nadert stilletjes de coronaclausule

Bron: REDEPT Cresa