Openingsconferentie Ifmec: De bijdrage vanuit FM aan de strategievorming na corona

Bron: Pixabay

Donderdagmiddag 3 juni vindt in het kader van de jaarlijkse onderzoeksagenda, de openingsconferentie van Ifmec plaats. De bijeenkomst heeft als thema dit jaar ‘De bijdrage vanuit FM aan de strategievorming na corona’.

Prof. Ed Vosselman, directeur Ifmec Research & Innovation: “Ifmec onderzoekt of facility management een belangrijke rol speelt bij strategievorming (na COVID-19). Van oorsprong is de FM-functie sterk op uitvoering gericht. Toch klinkt meer en meer de roep om een versterking van de strategische positie van de FM-functie. De corona crisis drukt ons met de neus op belangrijke duurzame vraagstukken waarin facilitair management een vooraanstaande rol moet en kan spelen. Daarbij springt het strategisch huisvestingsbeleid direct in het oog.

Zowel in het private als in het publieke domein worden werknemers gedwongen om zo veel mogelijk thuis te werken. Hoewel aan een gedwongen thuiswerken zeker ook nadelen kleven, zijn er op de langere termijn vele voordelen te behalen met een betere balans tussen thuiswerken en werken op kantoor. Organisaties worden aangezet om hun duurzaam strategisch huisvestingsbeleid te herformuleren. Juist hier kan de expertise van de FM-functie van groot nut zijn.”

Belangrijke vragen zijn: hoe kan de FM-expertise worden ingezet bij de strategievorming rond huisvesting? Hoe kan de FM-functie zichzelf beter strategisch positioneren? Welke initiatieven worden er in dit verband ontplooid? En wat betekent dat alles voor de ‘governance’ in de organisatie als geheel? Wat betekent dat voor de relaties tussen FM en het topmanagement en voor de relaties met andere functies in organisaties, zoals bijvoorbeeld de relatie met Human Resource Management? Deze en vergelijkbare vragen krijgen volop aandacht tijdens de openingsconferentie.

Naast Prof. Ed Vosselman, zijn er bijdragen van Rinus Vader (Leading Professional Royal HaskoningDHV), Kees Blokland (Codecommissie Verantwoordelijk Marktgedrag) en een Rondetafelgesprek over de uitkomsten van de presentaties met onder andere René de Vos (Verenigingsmanager FMN) en Rick Krebbers (Expert FM Schiphol).

De bijeenkomst is zowel fysiek vanuit Landgoed Zonheuvel te Doorn bij te wonen, als digitaal via een livestream.

Lees verder ….

Bron: Ifmec