Overheid biedt vaakst mogelijkheid tot thuiswerken

Bron: Multiscope

90% van werknemers in het openbaar bestuur heeft de mogelijkheid om thuis te werken. Dit blijkt uit de eerste editie van de Thuiswerk Monitor, een grootschalig onderzoek van Multiscope onder ruim 3.000 Nederlanders.

Communicatie en financiële dienstverlening volgen

In de sector informatie en communicatie krijgen ook 90% van de werknemers de mogelijkheid om thuis te werken. Met 85% volgt de financiële dienstverlening. Zorg en industrie lijken bij uitstek sectoren waarbij dit niet altijd mogelijk is, maar waarbij het personeel dat thuis kan werken dit wel vaak doet. In de industriesector geeft 44% aan thuis te kunnen werken. Tevens geeft 39% van de werknemers in deze branche aan dat zij dit in hun functie niet kunnen, maar dat anderen binnen het bedrijf wel thuiswerken.

Horeca en handel kan niet thuis

Logischerwijs zien we bij sectoren als de horeca (58%) en de handel (51%) dat het merendeel van alle werknemers niet thuis kan werken. Ook de meeste van de werknemers werkzaam in vervoer en opslag (44%) en de zorg (40%) geven aan dat thuiswerken in hun bedrijf niet mogelijk is.

Wie werken daadwerkelijk thuis?

Met name in de branches energie en water (84%), openbaar bestuur (83%) en informatie en communicatie (80%) hebben mensen afgelopen half jaar meer dan gemiddeld thuis gewerkt. Dit zijn duidelijk de sectoren waar thuiswerken, vanwege de aard van het werk, vaak gemakkelijker is. In de bouwnijverheid (51%), horeca (51%) en vervoer en opslag (50%) werkten thuiswerkers gemiddeld minder vaak thuis. Vanwege de werkzaamheden, is dit minder vaak mogelijk.

Lees verder ….

Bron: Multiscope