Pak de kansen van hybride werken

Bron: Pexels

Meer dan twee jaar lang gold het advies thuis te werken om zo de verspreiding van corona tegen te gaan. Gelukkig kunnen we de thuiswerkadviezen om het coronavirus te bestrijden achter ons laten en zijn we op een kantelpunt beland: van het dringend advies tot thuiswerken om besmettingen tegen te gaan, naar de keuze of je naar kantoor gaat of thuis werkt. De komende periode biedt de ruimte om over te gaan op hybride werken. Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid roept werkgevers en werknemers op om daar goede afspraken over te maken en werkt aan een Agenda voor de toekomst. Dat schrijft zij vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Hybride werken

Werkenden kunnen nu in overleg met hun werkgever bespreken waar zij willen werken en velen willen blijvend (deels) thuis blijven werken. Zij zijn thuis productiever, hebben geen reistijd meer en kunnen werk en privé gemakkelijker combineren. Tegelijkertijd heeft regelmatig op kantoor zijn ook voordelen: je spreekt je collega’s vaker en makkelijker, komt makkelijker samen als team en er is een duidelijker onderscheid tussen werk en thuis. Werkgevers zien ook voordelen. Het past bij meer aandacht voor het aantrekken van talent, maatschappelijk verantwoord ondernemen, heeft een impact op files en is kostenbesparend.

Agenda voor de toekomst

Het kabinet werkt ook aan een Agenda voor de toekomst op hybride werken. In deze agenda wordt opgenomen welke ontwikkelingen en factoren nodig zijn om een goede hybride balans duurzaam vorm te geven. Een van de bouwstenen daarvoor is het SER-advies over hybride werken in de toekomst dat op verzoek van het kabinet is opgesteld. Dat wordt op zeer korte termijn verwacht.

Download: Kamerbrief over stand van zaken hybride werken

Lees verder ….

Bron: Rijksoverheid