PBL-rapport: effect thuiswerken op gebruik hoeveelheid m2 kantoorruimte beperkt

Bron: Rawpixel

Meer thuiswerken als gevolg van de corona-pandemie leidt naar verwachting ook op de langere termijn tot minder files. Dat signaleert het Planbureau voor de Leefomgeving op basis van data-onderzoek en uitvoerige gesprekken met thuiswerkers. Het woon-werkverkeer belast vooral de spits en een relatief geringe daling daarin heeft, zo blijkt, al een groot effect op de congestie. Toekomstige investeringen in het mobiliteitssysteem, die vooral waren gebaseerd op een verwachte mobiliteitsgroei, vragen daarom mogelijk om een heroverweging. De woning- en kantorenmarkt verandert door het toegenomen thuiswerken vooralsnog nauwelijks. Dit zijn de belangrijkste conclusies in het vandaag verschenen PBL-rapport ‘Thuiswerken en de gevolgen voor wonen, werken en mobiliteit’.

Het totaal aantal verplaatsingen blijft voor- en na corona gelijk, verwachten de onderzoekers. Mensen die thuiswerken maken namelijk meer verplaatsingen voor andere motieven, zoals winkelen, visite en reizen. Deze compenseren deels de daling van het aantal kilometers voor woon-werkverplaatsingen. Het grootste verschil met het woon-werkverkeer is dat deze nieuwe verplaatsingen vooral buiten de spits plaatsvinden. Thuis kunnen werken biedt ook een grotere vrijheid in de tijdstipkeuze wanneer de werknemer wél naar het werk afreist. Die vrijheid kan het ‘spitsmijden’ nog verder vergroten.

Meer overlegruimte op kantoor

Op het gebruik van de hoeveelheid kantooroppervlak heeft thuiswerken naar verwachting evenmin veel effect. De grootste veranderingen komen in het gebruik van het kantoor zelf: er komt met name meer behoefte aan (online)overlegruimten en minder aan (open) werkplekken.

Download rapport

Lees verder ….

Bron: Planbureau voor de Leefomgeving