Promotieonderzoek: ziekenhuisomgeving heeft grote impact op welbevinden patiënten

Bron: Hanze.nl

Op 31 maart, promoveert Emma Zijlstra vanuit lectoraat Facility Management en lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing op de invloed van de ziekenhuisomgeving op het psychosociaal en fysiek welbevinden van patiënten.

Een goed gebouw

Patiënten zijn vaak zenuwachtig, gespannen en onzeker voor een ziekenhuisbezoek; en soms zijn ze zelfs ronduit angstig. Zorgen over de diagnose en/of de behandeling van hun ziekte kunnen daaraan ten grondslag liggen. Een goed gebouw kan hen daarbij helpen, bijvoorbeeld met een doordachte route, indeling en inrichting.

Het doel van dit proefschrift was om een beter inzicht te krijgen in een holistische beleving en het welbevinden van patiënten in ziekenhuizen. Het onderzoek is gericht op specifieke aspecten van het gehele traject dat een patiënt aflegt, vanaf de aankomst tot en met de diagnose en de behandeling in een ziekenhuis. Daaruit bleek bijvoorbeeld dat patiënten soms lastig de weg kunnen vinden naar een polikliniek en dat natuurbeelden tijdens een CT-scan stress konden verminderen. Ook bleek dat sommige patiënten het prettig vonden om ter afleiding (de mogelijkheid tot) contact te hebben met andere patiënten, terwijl anderen dit juist vermoeiend vonden en de behoefte hadden aan afzondering tijdens een behandeling.

Ziekenhuisomgeving

De resultaten van dit proefschrift laten zien dat de ziekenhuisomgeving een grote impact heeft op het psychosociale en zelfs fysieke welbevinden van patiënten. Bij het ontwerpen van een ziekenhuisgebouw blijkt het van groot belang om te luisteren naar de ervaringen en behoeften van patiënten. Door het (her)ontwerp van de omgeving af te stemmen op de individuele kenmerken, behoeften en voorkeuren van patiënten kan hun welbevinden worden verbeterd. Anders gezegd, diversiteit en flexibiliteit zijn gevraagd!

Proefschrift

Emma Zijlstra verdedigt haar proefschrift (download) op 31 maart om 12.45 uur in het Academiegebouw, Rijksuniversiteit Groningen. Belangstellenden kunnen de openbare verdediging van het proefschrift van Emma digitaal bijwonen.

Lees verder …. of download het proefschrift: Nederlandse samenvatting in proefschrift op pagina 119 t/m 124

Bron: Hanze.nl