Rabobank: waardevol vastgoed is crisisbestendig

Bron: Pixabay

In tijden van crisis focussen veel bedrijven zich op hun kerntaken en de korte termijn. Toch zijn er ook uitdagingen waardoor vooruitkijken belangrijk is. Eén van die uitdagingen is het tegengaan van klimaatrisico’s. Gerichte investeringen dragen bovendien positief bij aan gezondheid, comfort en welzijn. Hoewel steeds meer partijen zich hiervoor inspannen, bestaat in een crisis altijd het gevaar dat investeringen worden uitgesteld. De beoogde doelen liggen immers ver weg in de tijd, terwijl de beloning, ‘waar doen we het voor’ of ‘wat winnen we ermee’ nog verder ligt. Om dit te doorbreken moeten we juist naar het hier en nu kijken. Hoe creëren we urgentie?

De makkelijkste ‘push’ komt van de overheid, zoals subsidies voor isolatie en zonnepanelen, of regels als de C-labelplicht voor kantoren (per 1 januari 2023) en het ‘aardgasvrij maken’ van de gebouwde omgeving. Daarna is de markt aan zet. Bij het energiezuinig maken van vastgoed geldt een terugverdientijd. En als verduurzaming samengaat met een upgrade van het gebouw, zoals lagere energielasten en verminderde uitstoot, dan wordt een gebouw aantrekkelijker voor zowel huurders als eigenaren.

Maar waarde kent een ruimere betekenis. Een gezonder binnenklimaat en meer comfort draagt bij aan vitale en tevreden medewerkers. Zij verdienen zichzelf terug in productiviteit, creativiteit en een verlaagd ziekteverzuim. Niet voor niets verschuift de sector naar waardevol vastgoed.

Advies: eigen huis op orde en gericht investeren

Er lijkt sprake van een spanningsveld. Ondernemers doen er verstandig aan om nu geen onnodige risico’s te nemen en tegelijkertijd brengt passiviteit risico’s met zich mee. Juist in deze tijd is een gezonde financiële balans het allerbelangrijkste. Blijf in nauw contact met je huurder(s) en zorg voor voldoende financiële middelen. Dat laatste is nodig om tegenvallers op te kunnen vangen en het biedt een goede basis om je financiering te waarborgen. Nieuwe beleggingskansen blijven zich natuurlijk voordoen, maar weeg die grondig af. Kijk eerst naar gewenste verbeteringen binnen je bestaande portfolio.

Dat passiviteit risico’s met zich meebrengt zien we bijvoorbeeld terug in de kantorenmarkt. Kantoren die straks niet over het vereiste C-label beschikken mogen in 2023 niet meer verhuurd worden. Bij steeds meer partijen ontstaat het besef dat duurzame investeringen het meest waardevol zijn. En als je niet in duurzaamheid investeert, dan keert het zich straks tegen je. Crisis of niet, het is altijd een goed moment om hier een plan voor te maken.

Lees verder ….

Bron: Rabobank