Rapport benadrukt belang van gelijke kansen en mogelijkheden voor hybride werknemers

Bron: Unsplash

Werknemers die hybride werken, omarmen dat ze altijd kunnen werken en geven aan dat de kantoorcultuur ‘nooit meer hetzelfde zal zijn’, maar er zijn wel zorgen over discriminatie, loopbaanontwikkeling en lawaai. Dit staat te lezen in een nieuw rapport dat Poly publiceert over de evolutie van werkplekken en veranderende houdingen van werknemers ten opzichte van de 9-tot-5-mentaliteit. Het rapport Poly Evolution of the Workplace is een analyse van resultaten van een onderzoek onder 7.261 hybride werknemers uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Zweden, Polen en de Verenigde Arabische Emiraten. Het laat zien hoe houding en gedrag zijn veranderd – van werkpatronen en cultuur tot frustraties en geluidsoverlast.

‘Always on’ versus ‘anytime working’

Volgens het onderzoek zal hybride werken blijvend zijn: 82 procent van de respondenten is van plan om in de toekomst ten minste één dag in de week thuis te werken, en 54 procent wil evenveel dagen op kantoor werken als thuis. Meer dan twee derde van de werknemers (69 procent) zegt dat de 9-tot-5-mentaliteit heeft plaatsgemaakt voor ‘anytime working’, waarbij werknemers zelf bepalen wanneer ze werken. Als top drie voordelen van thuiswerken worden genoemd: lange reistijden voorkomen, een betere werk-privébalans en minder stress ervaren. Als werknemers niet meer thuis zouden kunnen werken, zouden uitslapen, tijd met het gezin en op tijd afsluiten het meest gemist worden.

Toch is de overgang naar thuiswerken niet voor iedereen even makkelijk. De grenzen tussen altijd kunnen werken en ‘always on’ zijn, vervagen: meer dan de helft van de werknemers (58 procent) heeft door de opkomst van werken op afstand het gevoel altijd beschikbaar te moeten zijn, waardoor ze minder tijd hebben voor ontspanning. De verwachting dat werknemers ook buiten de gangbare werktijden aan de slag zijn, werd (na minder plezier met collega’s) genoemd als het op een na grootste nadeel van thuiswerken.

De rol van het kantoor in de toekomst en de angst voor geluidsoverlast

Het onderzoek legt gemengde gevoelens bloot over de terugkeer naar kantoor. Hoewel velen contact met collega’s en klanten hebben gemist, zijn anderen bang dat hun prestaties eronder zullen lijden. Wat wel duidelijk is, is dat de veranderingen van het afgelopen jaar blijvend zullen zijn: 64 procent van de werknemers geeft aan dat de kantoorcultuur nooit meer hetzelfde zal zijn.

Met name geluidsoverlast is een heet hangijzer voor werknemers die terug naar kantoor gaan:

  • 56 procent is bang dat ze door geluiden op kantoor minder productief zijn;
  • 42 procent denkt dat ze geïrriteerd zullen raken wanneer collega’s te veel herrie maken (42 procent) of wanneer collega’s hen uit hun concentratie halen (60 procent);
  • 34 procent kijkt er juist naar uit om weer naar kantoor te gaan vanwege geluidsoverlast thuis.

“De rol van het kantoor en waar mensen het voor willen gebruiken, is aan het veranderen. Het is duidelijk dat mensen na al dat thuiswerken verlangen naar menselijke interactie en ernaar uitkijken om terug te keren naar kantoor”, zegt Paul Clark, senior vice president of EMEA sales van Poly.

Dave Shull, president en CEO van Poly voegt toe: “De opkomst van hybride werken is een signaal dat ons werkende leven verder zal veranderen. Nu zowel organisaties als medewerkers de nieuwe manier van werken omarmen, gaat het in alle discussies om gelijkheid van werk en van werknemerservaringen.

De impact op jonge werknemers en hun loopbaan

Ook voor jonge werknemers heeft thuiswerken een grote impact. Helaas is het vooral deze generatie, van wie velen zijn begonnen met werken tijdens de pandemie, die extra druk ervaart. Van de 62 procent die aangaf nog niet op hun nieuwe kantoor te zijn geweest, gaf 72 procent aan hier ’s nachts wakker van te liggenZe maken zich ook zorgen over de impact van werken op afstand op de relatie en communicatie met collega’s:

  • 52 procent van de werknemers tussen 16 en 24 jaar maken zich zorgen dat werken op afstand een negatieve impact kan hebben op hun (loopbaan)ontwikkeling;
  • 53 procent van de 18- tot 24-jarigen vreest dat werken op afstand hen minder zelfverzekerd heeft gemaakt over hun vermogen om effectief te communiceren en samen te werken met collega’s;
  • 50 procent van de jonge werknemers is bang dat ze de kunst van de ‘small talk’ zijn verloren.

“Om te profiteren van de voordelen van hybride werken, moeten organisaties mensen, technologie en ruimtes goed voor ogen houden”, zegt Clark. “Ten eerste moeten bedrijven de persona’s en werkstijlen van hun werknemers begrijpen. Daarnaast moeten ze hun toekomstige kantoor duidelijk definiëren: welke ruimtes zijn er nodig? Moeten we meer plekken creëren om rustig te kunnen werken of juist voor samenwerken? Op die manier krijgen organisaties een beter inzicht in wat ze nodig hebben aan technologie om het personeel gelukkiger en productiever te maken. Maar vooral zorgt dit voor een gelijke ervaring voor iedereen, waar, wanneer of hoe ze ook werken. Zo kan iedereen de vruchten plukken en hybride werken echt laten werken.”

Over het onderzoek

De resultaten komen uit een online omnibus-onderzoek naar hybride werknemers, uitgevoerd door Censuswide in augustus 2021 in opdracht van Poly. In totaal werden 7.261 hybride werknemers ondervraagd uit het Verenigd Koninkrijk (2.003), Frankrijk (1.001), Duitsland (1.002), Polen (1.000), Zweden (1.005), Spanje (1.000) en de Verenigde Arabische Emiraten (250).

Lees verder ….

Bron: Poly