RIVM: Thuiswerkers hebben meer kans op gezondheidsklachten

Bron: Pexels

Mensen die tijdens de coronapandemie thuiswerkten, hadden meer kans op lichamelijke klachten dan mensen die buitenshuis werkten (locatiewerkers). Denk aan klachten als pijn boven in de rug, pijn in de onderrug en pijn in armen, nek en/of schouders. Dat blijkt uit RIVM-onderzoek. De klachten zijn deels te verklaren doordat thuiswerkers meer zaten. Maatregelen gericht op meer bewegen en minder zitten kunnen bijdragen om deze klachten tegen te gaan.

Ook hybride werkers (mensen die zowel thuis als op locatie werken) bewogen minder en zaten meer dan locatiewerkers. Maar de verschillen in gezondheidsklachten waren kleiner dan bij de thuiswerkers.

Meer en minder sporten

Wat verder opvalt, is dat een deel van de thuiswerkers meer spier- en botversterkende activiteiten, zoals intensief sporten, is gaan doen. Tegelijkertijd werd een ander deel duidelijk minder actief. Er lijkt sprake van een tweedeling. Een verklaring hiervoor is op basis van dit onderzoek niet te geven.

Gevolgen van thuiswerken voor sociale isolatie

De onderzoekers keken ook naar de gevolgen van thuiswerken voor de mentale gezondheid. Zo bleek dat thuiswerkers 56% hoger scoren op de sociale isolatieschaal (0-6) dan de locatiewerkers. Hybride werkers scoren 17% hoger op deze schaal. Dit betekent dat het thuiswerken tijdens de coronapandemie verband hield met het vaker alleen en afgesloten van anderen voelen.

Extra aandacht voor thuiswerken belangrijk

De resultaten van dit onderzoek laten zien dat het van belang is dat thuiswerkers zelf letten op het beweeg- en zitgedrag. Daarnaast zouden werkgevers extra aandacht moeten besteden aan het beweeg- en zitgedrag van thuiswerkers. Een voorbeeld van een maatregel zou kunnen zijn om pauzes in te lassen tussen online of hybride overleggen om het langdurig achtereen zitten te onderbreken. Maar ook een goede werkplek is belangrijk. Dat kan gezondheidsproblemen helpen voorkomen. Dit is van belang omdat veel werkenden na de coronapandemie (deels) zijn blijven thuiswerken.

Over het onderzoek

Voor dit onderzoek zijn gegevens gebruikt van het Lifelines Corona-onderzoek. Daarin is vanaf het begin van de coronapandemie een grote groep mensen uit het noorden van Nederland gevraagd om regelmatig een vragenlijst in te vullen over onder meer hun werk, leefstijl, gezondheid, en de impact van de coronapandemie.

Lees verder ….

Bron: RIVM