Snelle opschaling biologisch in de bedrijfscatering mogelijk

Bron: Image by fabrikasimf on Freepik

“Als biologische catering landelijk op de kaart gezet wordt zoals in de provincie Noord-Brabant gebeurt, dan kan het aandeel biologische producten in de foodservice snel stijgen. Overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven met een bedrijfsrestaurant en cateraars kunnen veel invloed uitoefenen op de verduurzaming van het menu,” concludeerde Bavo van den Idsert tijdens de Biobeurs presentatie van de pilot resultaten BioLokaal Catering Noord-Brabant. Naast toename van de vraag naar biologische producten, kunnen dagelijks circa anderhalf miljoen bezoekers vertrouwd gemaakt worden met de goede smaak van biologische producten. De uitkomsten van de pilot BioLokaal Catering Noord-Brabant zijn gepubliceerd in het rapport Routekaart voor succesvol opschalen van Biologisch en Lokaal in de bedrijfscatering.

Resultaten pilot

Bij de deelnemers aan de pilot is binnen enkele maanden een forse toename van biologische producten gerealiseerd. Bij de start was slechts 2,65% van de ingrediënten biologisch. Na de inspanningen van deelnemers en cateraars is het aandeel gestegen naar bijna 12%. Als ook de koffie en thee wordt meegerekend dan realiseren drie van de deelnemers meer dan 26% biologisch, ruimschoots boven de doelstelling van 20%. Het aandeel lokaal was bij de nulmeting al 10% en is in de pilot gestegen naar 12%.

Quick wins en uitdagingen

De resultaten van de pilot zijn vooral gerealiseerd met enkele speerpunten waarmee het percentage biologisch snel verhoogd kan worden zonder veel meerkosten. Biologische zuivel, met name natte zuivel, vruchtensappen en presentatie van 100% biologische broodjes gezond scoren goed. Proeverijen en nudging werken goed om de bezoekers te verleiden meer biologisch te kopen. En inkoop bij gespecialiseerde biologische groothandels is ook een succesvolle strategie gebleken om de beperkte verkrijgbaarheid en hogere prijzen bij traditionele foodservicegroothandels te vermijden.

De pilot toont ook een aantal belemmeringen, zoals bestaande cateringcontracten, het verdienmodel van de cateraar en de uiteindelijke prijs voor de restaurantbezoeker. Die mag niet veel hoger zijn dan die voor het reguliere aanbod. Deelnemers vragen in dat verband ook aandacht voor de Werkkostenregeling (WKR), die bedrijven geen ruimte biedt om zelf iets bij te leggen zonder fiscale gevolgen.

Aanbevelingen

De pilot biedt praktische handvaten voor organisaties die meer biologisch willen aanbieden aan hun werknemers, zoals de quick wins en het belang van een gezamenlijk plan met de cateraar. Ook de overheid kan lering trekken uit de pilotresultaten. Uiteraard door, in navolging van provincie Noord-Brabant, gewoon te beginnen in de eigen keuken en andere overheidsinstellingen en organisaties daartoe aan te sporen in de vorm van een convenant of intentieverklaring. De inspanningen die in Denemarken gedaan zijn, met een solide certificering en controle van het catering en horecakanaal, kunnen in Nederland ook voor sterke impulsen zorgen, omdat de basis daarvoor in de vorm van de EKO Horeca en Cateringcertificering al aanwezig is. Met een structurele aanpak kan de komende jaren het volume aan biologische producten in de catering sterk stijgen.

Lees verder ….

Download het rapport

Bekijk de infographic

Bron: Bionext