Stad en Facility Management een gezond duo

Bron: Kenniscentrum NoorderRuimte

Jeannette Nijkamp (lector Gezonde Stad) en Mark Mobach (lector Facility Management) schreven een artikel over de rol die het vakgebied Facility Management (FM) op stedelijk niveau kan spelen bij het bevorderen van de gezondheid van stadsbewoners. In dit artikel gaan zij op zoek naar mogelijke cross-overs tussen de vakgebieden FM en stedelijke ontwikkeling.

Stedenbouwkundigen en facility managers blijken elkaar op allerlei manieren te kunnen versterken. Dit lijkt misschien voor sommigen een exotische combinatie, maar er zijn enorm veel inhoudelijke dwarsverbanden. Zo heeft de FM-sector veel expertise over hoe mensen gebouwen gebruiken en deze expertise kan ook worden benut om te bepalen aan welke diensten bewoners van een wijk behoefte hebben. Voor het ontwerpen van steden waarin rekening wordt gehouden met de behoeften en wensen van bewoners is het echter wel van belang dat de FM-sector vroegtijdig in het ontwerpproces wordt betrokken. Verder draagt de FM-sector door het onderhoud van een gebied bij aan de aantrekkelijkheid en veiligheid hiervan. Daarnaast heeft de FM-sector veel expertise met een klantgerichte levering van allerlei diensten, zoals catering en schoonmaken binnen organisaties. Deze kennis en ervaring kan ook worden benut om diensten aan te bieden voor andere doelgroepen. Een belangrijke potentiële doelgroep die bovendien snel toeneemt wordt gevormd door zelfstandig wonende ouderen. Veel van deze ouderen hebben namelijk niet alleen behoefte aan geschikte huisvesting en voorzieningen in de buurt, maar ook aan diensten die op maat en aan huis worden geleverd.

Maar facility managers kunnen ook veel leren van de stedenbouwers en dienstverleners in de stad. Het verschil in schaalniveau kan zeer inspirerend zijn, zeker ook voor studenten FM. Waar je bij FM binnen een kantooromgeving al snel denkt aan interventies als zit-sta bureaus, gezond woon-werkverkeer, lunchwandelen en de fruitschaal, is het realiseren van interventies in de openbare ruimte en op een groter schaalniveau vaak veel complexer. Geen tabak of ongezond eten meer verkopen? Buitengewoon lastig! Meer veilige fiets- en wandelpaden? Niet 1-2-3 geregeld, want vaak knelt de ruimte nu al. De uitdagingen rondom de implementatie van de Corona-maatregel van anderhalve meter afstand maken dit extra zichtbaar. Maar we moeten doorpakken, zeker ook in de stad, zoveel is wel duidelijk. Ook de gelijkenis tussen schoonmaak binnen gebouwen en de activiteiten van de milieudienst in de openbare ruimte is opvallend. Hoe je een stad schoonmaakt, met welke middelen en welke snelheid, daar kan FM nog veel van opsteken! En wat te denken van de organisatie van een evenement in de binnenstad? Hoe organiseer je dat en hoe doe je dat veilig? Hier komt enorm veel bij kijken, ook omdat het in de openbare ruimte plaatsvindt. Waardoor overheden en bedrijfsleven nauw moeten samenwerken en de complexiteit vaak veel groter is dan binnen de muren van organisaties.

Er zijn dus allerlei mogelijke manieren waarop de FM-sector kan bijdragen aan een gezondere en inclusievere samenleving. Maar het werkt zeer zeker ook andersom: FM kan veel leren van stedenbouwers en dienstverleners in de stad. Er is echter behoefte aan meer systematisch onderzoek, bijvoorbeeld naar welke interventies in welke context werken. Door samen te werken binnen de stedelijke context en gebruik te maken van elkaars kennis en ervaring, kunnen stedenbouwkundigen en facility managers elkaars inspanningen daadwerkelijk versterken.

Lees verder ….

Bron: Kenniscentrum NoorderRuimte – Hanzehogeschool Groningen