Stand van Zaken kantorenmarkt 2022

Bron: Pexels

De Nederlandse kantorenmarkt vertoonde in 2021 aanzienlijk meer activiteit dan in 2020. De vraag naar kantoren trok vooral aan in de tweede helft van 2021 en leidde tot een totale opname van ruim 1,2 miljoen m2. Dat is circa 30% hoger dan in 2020. De hogere dynamiek op de kantorenmarkt is te verklaren door de goed draaiende economie. Juist kleinere bedrijven investeerden in nieuwe kantoorruimte of bestaande huisvesting. Ook namen bedrijven huisvestingsbeslissingen die waren uitgesteld vanwege corona. Dit heeft bijgedragen aan een daling van het beschikbare aanbod aan kantoorruimte, zo blijkt uit het nieuwe sectorrapport van NVM Business, Kantorenmarkt 2022. Hier worden de belangrijkste ontwikkelingen op nationaal en provinciaal niveau beschreven.

Actieve kleine gebruikers

In totaal werd 4,87 miljoen m2 aangeboden, 8% minder dan in 2020. Opvallend hierbij is dat de daling met name aanwezig was bij de kleinere oppervlakten. Kleinere kantoorgebruikers zijn dus actief op de gebruikersmarkt.

Grotere kloof

Niet alleen de grote kantoorsteden blijven in trek. Ook in provinciesteden als Maastricht en Arnhem ontstaat krapte die leidt tot stijging van de huurprijzen. Veel primaire moderne en duurzame kantorenlocaties blijven succesvol terwijl verouderde kantoren op onaantrekkelijke locaties steeds moeilijker zijn te verhuren. Dit vergroot de kloof en leidt structureel tot relatief veel secundair verouderd kantorenaanbod. Een derde van het aanbod is drie jaar of langer beschikbaar voor een nieuwe gebruiker.

Verschillen

De kantorenmarkt kent grote regionale verschillen. Ook binnen een provincie of stad is een uiteenlopend marktbeeld zichtbaar. Zo kent Flevoland een ruime markt met relatief veel aanbod in verhouding tot de opname. Friesland heeft daarentegen een krappere markt. Zuid-Holland heeft een gezonde balans. Daarbij heeft Rotterdam ondanks de hoge opname echter nog steeds een structureel aanbod van bijna 50%.

Tempo transformatie

Veel structureel aanbod vraagt om transformatie van een deel van de voorraad. Het herbestemmen van kantoren naar andere functies als wonen is nog steeds actueel. Alleen stagneert het tempo waarin grote oppervlakten uit de voorraad worden gehaald. De laatste jaren zijn al veel, met name kleinere, wooneenheden op deze manier gerealiseerd. Hierdoor wordt het steeds moeilijker om geschikte panden op de juiste locaties te vinden.

Toekomst

Gunstige ontwikkelingen op de kantorenmarkt zijn voor gemeenten en ontwikkelaars niet direct aanleiding tot veel nieuwe marktinitiatieven. Door stijgende bouw- en materiaalkosten in 2021 en onzekerheid over de lange termijneffecten van de pandemie is er terughoudendheid voor nieuwbouwontwikkelingen. Hoe de kantorenmarkt zich in de toekomst ontwikkelt is afhankelijk van een aantal factoren. De hoge energiekosten kunnen positief uitwerken op de vraag naar en een toenemend belang van moderne en duurzame kantoren. De oplopende rente, sterk stijgende bouw- en materiaalkosten, recessie en oorlog in Oekraïne kunnen echter ook voor onzekerheid in de kantorenmarkt zorgen.

Download rapport

Lees verder ….

Bron: NVM Business