Steeds meer ziekenhuizen zetten in op gezonde voeding

Bron: Alliantie Voeding in de Zorg

Vandaag tekenden opnieuw negen ziekenhuizen voor hun deelname aan de Voorhoede van Goede Zorg Proef Je, een project van Alliantie Voeding in de Zorg. Zij zetten zich in voor een volledig gezond voedingsaanbod voor patiënten, bezoekers en medewerkers in 2022. Via maandelijkse meetings inspireren en motiveren de ziekenhuizen elkaar. De meetings zijn ook toegankelijk voor alle ziekenhuizen die actief aan de slag zijn als Goede Zorg Proef Je-ziekenhuis.

‘In totaal zijn er nu 30 ziekenhuizen actief in ons project Goede Zorg Proef Je. Daar ben ik trots op’, aldus Leonie Horne, projectcoördinator bij Alliantie Voeding in de Zorg. ‘Een half jaar geleden startten de eerste ziekenhuizen in de Voorhoede. Ook zijn inmiddels al tien  ziekenhuizen aangesloten als Goede Zorg Proef Je-ziekenhuis. Met de uitbreiding van ons Goede Zorg Proef Je-netwerk zetten we opnieuw een belangrijke stap om de doelstellingen uit het Nationaal Preventieakkoord versneld te halen.’

Ervaringen delen

‘In de maandelijkse meetings delen ziekenhuizen kennis en best-practices.’ vertelt Leonie. ‘Ook plaatsen we tools op onze website Goede Zorg Proef Je. Zo hoeven ziekenhuizen die hun voedingsaanbod willen verbeteren niet opnieuw het wiel uit te vinden. Vandaag deelden Erasmus MC, Rijnstate en het St. Jansdal ervaringen over respectievelijk de aanbesteding voor een nieuw voedingsconcept, het implementeren van een voedingsvisie en de oprichting van een voedingscommissie in het ziekenhuis. Corona heeft het belang van een gezonde leefstijl nog steviger op de kaart gezet. De nieuwe manieren van online vergaderen maken het eenvoudiger om kennis te delen in heel Nederland. Ons project profiteert daarvan.’

Andere zorginstellingen

‘Met dit netwerk en de tools kunnen ziekenhuizen en zorginstellingen aan de slag. Zo kunnen zij een omgeving bieden die gezondheid en welzijn uitstraalt én waar de gezonde keuze de makkelijke keuze is’, aldus Letteke Boot, beleidsadviseur bij het ministerie van VWS. Vanuit de Alliantie Voeding is het afgelopen jaar gewerkt aan het verbeteren van het voedingsaanbod in diverse revalidatie-instellingen. Ook samen met GGZ-instellingen worden plannen ontwikkeld. Daarnaast stimuleert  Goede Zorg Proef Je de deelnemende ziekenhuizen om zorginstellingen in hun regio te inspireren. Zorginstellingen die aan de slag willen, kunnen contact opnemen met de Alliantie Voeding in de Zorg.

Goede Zorg Proef Je-ziekenhuizen

Ziekenhuizen die actief aan de slag gaan met het verbeteren van het voedingsaanbod zijn welkom in het netwerk van Goede Zorg Proef Je-ziekenhuizen, ook als 2022 niet haalbaar is. Alle activiteit draagt immers bij aan de doelstelling van het Nationaal Preventieakkoord: een gezond voedingsaanbod voor patiënten, bezoekers en medewerkers voor de helft van alle ziekenhuizen in 2025 en in 2030 in alle ziekenhuizen.

Goede Zorg Proef Je

In het project Goede Zorg Proef Je werkt de Alliantie Voeding in de Zorg samen met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, met ondersteuning vanuit het ministerie van  VWS. De Richtlijn Eetomgevingen van het Voedingscentrum vormt de basis voor het gezonde voedingsaanbod in de ziekenhuizen, waarin de focus ligt op gezonde en duurzame keuzes. Via de Regio Deal Foodvalley wordt deze expertise verder versterkt met gezamenlijk onderzoek op dit thema.

Voorhoedeziekenhuis sinds 29 juni 2021:
Adrz, BovenIJ Ziekenhuis, Dijklander Ziekenhuis, Flevoziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis, Leids Universitair Medisch Centrum, Rijnstate, Universitair Medisch Centrum Groningen, Universitair Medisch Centrum Utrecht

Lees verder ….

Bron: Alliantie Voeding in de Zorg